Pflegestärkungsgesetz: Mahahalagang katotohanan tungkol sa pangmatagalang reporma sa pangangalaga!

Bakit kailangan ang Care Strengthening Act?

Upang matugunan ang dumaraming mga kinakailangan at upang mapabuti ang sitwasyon ng mga taong nangangailangan ng pangangalaga, mga kamag-anak at tagapag-alaga, ang isang reporma sa pangangalaga ay kinailangan: Para dito, ang unang Care Strengthening Act ay nagsimula noong Enero 2015, ito ay kilala rin bilang Care Strengthening Act 1 (PSG I). Sinundan ito noong Enero 2016 ng bagong batas sa pangangalaga – Care Strengthening Act 2 (PSG II). Noong Disyembre 2016, ipinasa ng lehislatura ang ikatlong Care Strengthening Act (PSG III).

Care Strengthening Act 1

Pinapabuti din ng Care Strengthening Act 1 ang sitwasyon ng mga tagapag-alaga ng pamilya: Halimbawa, maaari na silang mag-aplay para sa isang kapalit sa loob ng anim na linggo sa halip na apat kung sakaling magkasakit o magbakasyon. Ipinakilala din ng Care Act ang posibilidad ng paggamit ng hanggang 40 porsiyento ng mga pondo para sa mga benepisyo ng outpatient sa iba pang lugar, lalo na para sa mga serbisyong pangangalaga sa mababang limitasyon at pahinga.

Care Strengthening Act 2

Ang pangunahing isyu ng PSG 2 ay ang redefinition ng terminong “need for care”. Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa malawak na reporma sa pangangalaga na ito sa artikulong Pflegestärkungsgesetz 2.

Batas sa Pagpapalakas ng Pangangalaga sa Pag-aalaga 3

Ang ikatlong Care Strengthening Act ay bahagyang nagsimula noong Enero 1, 2017, at bahagyang noong Enero 1, 2020. Maaari mong malaman kung ano ang nilalaman nito sa artikulong Pflegestärkungsgesetz 3.