Physiotherapy | Mga ehersisyo para sa isang nadulas na disc habang nagbubuntis

Physiotherapy

Ang Physiotherapy ay may mahalagang papel sa kaso ng a nadulas disc sa panahon ng pagbubuntis. Dahil ang mga espesyal na kalagayan ng pagbubuntis limitahan ang mga therapeutic na pagpipilian, partikular ang pag-aalok ng physiotherapy ng iba't ibang mga hakbang sa paggamot. Kabilang dito ang mga aplikasyon ng init at malamig, banayad na manu-manong therapy, nakakarelaks na masahe, nagpapagaan ng mga hakbang at naka-target pagsasanay sa likod upang paluwagin at palakasin ang mga kalamnan. Mahalaga na ang paggamot ay isinasagawa ng isang physiotherapist na bihasa sa therapy ng mga buntis, upang ang paggamot ay naayon sa mga pangangailangan at pisikal na limitasyon at peligro ng mga buntis.

Sa pangkalahatan, ang mga doktor at therapist ay dapat na magkasabay sa kaganapan ng a nadulas disc sa panahon ng pagbubuntis upang matulungan ang buntis sa pinakamahusay na posibleng paraan at upang matiyak ang isang maayos na kurso ng pagbubuntis. Kung paano ang hitsura ng indibidwal na programang physiotherapeutic ay laging nakasalalay sa indibidwal na sitwasyon, ie mga nakaraang sakit, lokasyon ng herniated disc, yugto ng pagbubuntis, atbp. Gayundin, ang buntis ay dapat na pakiramdam ng alaga ng kanyang physiotherapist at hindi dapat mag-atubiling magtanong lahat ng mga posibleng katanungan kung sakaling walang katiyakan. Matapos ang pagtatapos ng physiotherapy makatuwiran na magpatuloy na gawin ang mga natutuhang ehersisyo nang regular upang maiwasan ang isang herniated disc sa pangmatagalan. Ang higit pa tungkol sa paksa ng herniated disks ay matatagpuan sa mga artikulo:

  • Nadulas ang disc ng Physiotherapy
  • Physiotherapy para sa isang slipped disc habang nagbubuntis

Pagba-ban sa trabaho

Posible ang pagbabawal sa pagtatrabaho kung ang sakit ay sanhi ng pagbubuntis. Ang pagkakaiba ay dapat gawin sa pagitan ng mga pangkalahatang pagbabawal sa trabaho, na agad na magkakaroon ng bisa sa pag-anunsyo ng pagbubuntis (hal. Trabaho sa gabi) at mga pagbabawal sa trabaho, na bunga ng indibidwal na sitwasyon sa buhay. Sa kaso din ng isang herniated disc, posibleng maglabas ang doktor ng bahagyang o kumpletong pagbabawal sa trabaho.

Dapat itong ipakita sa employer sa anyo ng isang sertipiko at dapat tukuyin ang mga paghihigpit sa mga tuntunin ng nilalaman. Natatanggap ng buntis ang kanyang buong suweldo para sa tagal ng pagbabawal sa trabaho. Ito ay binabayaran nang bahagya ng employer at bahagyang sa pamamagitan ng kalusugan kompanya ng seguro.

Kung ang buntis ay hindi na nakapagtrabaho, idedeklara ng doktor ang kanyang kakayahang magtrabaho at tatanggap siya ng sakit na bayad. Kung ang herniated disc ay na-diagnose bago ang pagbubuntis at lumala ng mga pisikal na pagbabago sa panahon ng pagbubuntis, ang isang bahagyang pagbabawal sa pagtatrabaho ay maaari ding ibigay sa kasong ito. Ito ay dapat palaging linilinaw sa iyong doktor.