Mga platelet: Ano ang ibig sabihin ng iyong lab value

Ano ang mga platelet?

Ang mga platelet ay maliit, dalawa hanggang apat na micrometer ang laki, hugis disc na mga cell body na malayang lumutang sa dugo. Wala silang cell nucleus.

Ang mga platelet ay karaniwang nabubuhay ng lima hanggang siyam na araw at pagkatapos ay itinatapon sa pali, atay at baga. Ang mga normal na halaga ng platelet ng mga bagong silang at kabataan ay naiiba sa mga nasa hustong gulang.

Kailan mo matukoy ang mga platelet?

Ang bilang ng platelet ay tinutukoy sa mga sumusunod na kaso:

  • kapag ang isang pasyente ay dumudugo nang higit sa karaniwan
  • bilang bahagi ng isang regular na pagsusuri ng dugo (maliit na bilang ng dugo)
  • bago at pagkatapos ng operasyon
  • sa mga pasyente na may trombosis
  • @ sa mga kaso ng mga kilalang sakit sa coagulation ng dugo o pinaghihinalaang platelet dysfunction (thrombocytopathies)

Bilang ng platelet

Ang bilang ng mga platelet ay depende sa edad. Nalalapat ang mga sumusunod na karaniwang halaga (bawat microliter ng dugo sa mga matatanda, bawat nanoliter ng dugo sa mga bata at kabataan):

edad

Standard na halaga ng platelet

Matatanda

150.000 – 400.000 /µl

hanggang 9 na buwan ang edad

100 – 250 /nl

1. hanggang 6. taon ng buhay

150 – 350 /nl

7. hanggang 17. taon ng buhay

200 – 400 /nl

Paminsan-minsan, nababawasan ang bilang ng mga platelet sa dugo. Ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang dahilan. Alinman sa katawan ay gumagawa ng masyadong kaunting mga platelet o sila ay namamatay sa mas maraming bilang. Ito ay tinatawag na thrombocytopenia o thrombocytopenia - matuto nang higit pa tungkol dito!

Kailan napakaraming platelet sa dugo?

Ano ang gagawin kung binago ang bilang ng platelet?

Kung ang bilang ng mga platelet sa dugo ay binago, ang dahilan ay dapat mahanap. Sa karamihan ng mga kaso, ito ay isang kababalaghan na kasama ng isang impeksiyon. Kapag humupa na ang impeksyon, mabilis na bumalik sa normal ang bilang ng platelet.