Pagbabakuna sa Pneumococcal: Sino, Kailan, at Gaano kadalas?

Pagbabakuna sa pneumococcal: Sino ang dapat mabakunahan?

Inirerekomenda ng Standing Commission on Vaccination (STIKO) sa Robert Koch Institute ang pneumococcal vaccination sa isang banda bilang karaniwang pagbabakuna para sa lahat ng mga sanggol at maliliit na bata at para sa mga taong may edad na 60 pataas:

Ang mga bata sa unang dalawang taon ng buhay ay partikular na nasa panganib na magkaroon ng matinding impeksyon sa pneumococcal. Samakatuwid, ang pangkalahatang rekomendasyon para sa pagbabakuna ay nalalapat sa pangkat ng edad na ito.

Ang karaniwang pagbabakuna ay isang proteksiyon na pagbabakuna na inirerekomenda ng STIKO para sa lahat ng tao sa populasyon o hindi bababa sa lahat ng mga kinatawan ng isang partikular na pangkat ng edad.

Sa kabilang banda, inirerekomenda ng STIKO ang pagbabakuna laban sa pneumococci bilang indikasyon ng pagbabakuna para sa ilang partikular na grupo ng panganib - lalo na para sa mga tao sa lahat ng edad na may mas mataas na panganib na magkaroon ng pneumococci, magkaroon ng sakit at/o magkaroon ng mga komplikasyon sa kaganapan ng isang sakit. Nalalapat ito sa:

 1. Mga malalang sakit: hal. talamak na cardiovascular o pulmonary disease (tulad ng heart failure, asthma, COPD), metabolic disease (tulad ng diabetes mellitus na nangangailangan ng paggamot), neurological disease (tulad ng seizure disorder).
 2. tumaas na panganib ng pneumococcal meningitis dahil sa isang banyagang katawan (hal. cochlear implant) o dahil sa mga espesyal na anatomical na kondisyon (hal. cerebrospinal fluid fistula*)

Bilang karagdagan, pinapayuhan din ng STIKO ang pagbabakuna ng pneumococcal sa mga kaso ng mas mataas na panganib sa trabaho. Kabilang dito ang:

 • Ang mga taong may mas mataas na panganib na magkaroon ng sakit, halimbawa, dahil sa welding at pagputol ng mga metal: Ang welding o metal na usok ay pinapaboran ang pneumonia. Hindi bababa sa, ang pagbabakuna ay maaaring maprotektahan laban sa pneumococcal pneumonia.

Ano ang pneumococci?

Ang tinatawag na invasive pneumococcal disease ay partikular na mapanganib. Sa mga kasong ito, kumakalat ang bacteria sa mga sterile na likido sa katawan. Sa ganitong paraan, halimbawa, maaaring magkaroon ng isang nakamamatay na meningitis o sepsis (“pagkalason sa dugo”) dahil sa pneumococci.

Maaari mong basahin ang higit pa tungkol dito sa artikulong Pneumococcal infection.

Mga uri ng bakunang pneumococcal

Sa sandaling ang isang pneumococcal vaccine ay na-injected sa kalamnan ng isang pasyente, ang kanyang immune system ay tumutugon sa pamamagitan ng paggawa ng mga partikular na antibodies laban sa mga sangkap na ito (aktibong pagbabakuna). Ang mga antibodies na ito ay lumalaban din sa bakterya sa isang "tunay" na impeksyon sa pneumococcal.

Bakuna sa pneumococcal polysaccharide (PPSV)

Pneumococcal conjugate vaccine (PCV).

Ang ganitong uri ng bakuna ay isang mas kamakailang pag-unlad. Dito, ang mga katangiang bahagi ng sobre (polysaccharides) ng iba't ibang pneumococcal serotypes ay nakatali sa isang carrier substance (isang protina). Pinapabuti nito ang immune response at sa gayon ay ang epekto ng pagbabakuna.

Ang mga sumusunod na pneumococcal conjugate vaccines ay kasalukuyang magagamit sa Germany:

 • PCV13: Ito ay batay sa mga bahagi ng sobre ng 13 pneumococcal serotypes at maaaring ibigay sa pagitan ng anim na linggo at 17 taong gulang.
 • PCV15: Ang bakunang ito ay nagpoprotekta laban sa 15 pneumococcal serotypes. Maaaring bakunahan ito ng mga medikal na propesyonal simula sa anim na linggong edad.
 • PCV20: Ang 20-valent conjugate na bakunang ito ay nagpoprotekta laban sa mas maraming pneumococcal serotypes. Ito ay naaprubahan para sa mga matatanda lamang.

Pagbabakuna sa pneumococcal: Gaano kadalas at kailan magbabakuna?

Karaniwang pagbabakuna laban sa pneumococcus sa mga bata.

Inirerekomenda ng STIKO ang pagbabakuna ng pneumococcal para sa lahat ng mga sanggol mula sa nakumpletong ikalawang buwan ng buhay,. Ang iskedyul ng pagbabakuna ay batay sa kung ang isang bata ay ipinanganak na mature o premature (ibig sabihin, bago ang kumpletong ika-37 linggo ng pagbubuntis).

 • 3+1 na iskedyul ng pagbabakuna para sa mga sanggol na wala pa sa panahon: 4 na dosis ng conjugate vaccine sa edad na 2, 3, 4, at 11 hanggang 14 na buwan.

Ang isang conjugate vaccine ay inirerekomenda bilang pneumococcal vaccine dahil ang polysaccharide vaccine ay hindi sapat na epektibo sa mga batang wala pang dalawang taong gulang.

Catch-up na pagbabakuna

Para sa mga batang nasa pagitan ng edad na 12 at 24 na buwan na hindi pa nabakunahan laban sa pneumococci, inirerekomenda ng STIKO ang isang catch-up na pagbabakuna na may dalawang dosis ng conjugate vaccine. Dapat mayroong pagitan ng hindi bababa sa walong linggo sa pagitan ng dalawang petsa ng pagbabakuna.

Karaniwang pagbabakuna laban sa pneumococci mula 60 taong gulang

Ayon sa STIKO, ang mga taong 60 taong gulang o mas matanda at hindi kabilang sa target na grupo para sa indikasyon na pagbabakuna (tingnan sa ibaba) o para sa pagbabakuna dahil sa panganib sa trabaho (tingnan sa ibaba) ay dapat makatanggap ng dosis ng 23- valent pneumococcal polysaccharide vaccine (PPSV23) bilang pamantayan.

Indikasyon ng pagbabakuna laban sa pneumococci

Ang mga espesyal na rekomendasyon para sa pagbabakuna ng pneumococcal ay nalalapat sa mga tao sa lahat ng edad na nasa mas mataas na panganib para sa malubhang sakit na pneumococcal dahil sa isang pinagbabatayan na kondisyon:

1. mga taong may congenital o acquired immunodeficiency.

Ang mga taong dumaranas ng congenital o acquired immunodeficiency ay tumatanggap ng tinatawag na sequential vaccination na may iba't ibang bakuna:

 • Ang isa pang pagbabakuna sa pneumococcal ay kasunod pagkatapos ng anim hanggang labindalawang buwan, ngunit ngayon ay may polysaccharide vaccine na PPSV23. Gayunpaman, maaari lamang itong ibigay mula sa edad na dalawang taon.

Ang proteksyon sa pagbabakuna na ito ay dapat na i-refresh sa polysaccharide vaccine sa minimum na pagitan ng anim na taon.

Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa pagbabakuna sa isang mahinang immune system sa artikulong Immunosuppression at Pagbabakuna.

2. mga taong may iba pang malalang sakit

 • Mga bata sa pagitan ng dalawa at 15 taon: sunud-sunod na pagbabakuna tulad ng inilarawan sa itaas (unang PCV13, pagkatapos ng 6 hanggang 12 buwan PPSV23).
 • Mga pasyenteng 16 taong gulang at mas matanda: isang pagbabakuna na may polysaccharide vaccine PPSV23.

Sa lahat ng kaso, ang pagbabakuna ng pneumococcal na may bakunang PPSV23 ay dapat na ulitin sa minimum na pagitan ng anim na taon.

Ang mga batang wala pang dalawang taong gulang ay maaari lamang makatanggap ng conjugate vaccine.

3. mga taong nasa mas mataas na panganib para sa meningitis.

Sa kaso ng mga implant ng cochlear, pinangangasiwaan ng mga doktor ang pagbabakuna bago ipasok ang implant, kung maaari.

Pagbabakuna sa pneumococcal sa kaso ng panganib sa trabaho

Ang sinumang may mas mataas na panganib ng (malubhang) sakit na pneumococcal dahil sa kanilang trabaho ay dapat mabakunahan laban sa pneumococcus ng polysaccharide vaccine na PPSV23. Hangga't umiiral ang panganib na ito (ibig sabihin, ang kaukulang aktibidad ay ginagawa), ipinapayong ulitin ang pagbabakuna kahit man lang kada anim na taon.

Kadalasan, ang pagbabakuna ng pneumococcal ay nagdudulot ng mga reaksyon sa lugar ng iniksyon, tulad ng pamumula, pamamaga at pananakit. Ang ganitong kakulangan sa ginhawa ay sanhi ng bakuna na nagpapagana sa immune system (ngunit hindi ito nangangahulugan na sa kawalan ng mga lokal na reaksyon ang pagbabakuna ay hindi epektibo!)

Sa mga sanggol at maliliit na bata, ang mataas na lagnat ay maaaring mag-trigger ng febrile convulsion.

Bihirang-bihira lamang na ang bakunang pneumococcal ay nagdudulot ng mas malubhang epekto, halimbawa mga reaksiyong alerhiya (tulad ng mga pantal).

Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa mga posibleng epekto ng isang partikular na bakunang pneumococcal mula sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Pagbabakuna sa pneumococcal: mga gastos

Kaya, halimbawa, kung bibigyan ng doktor ang iyong sanggol ng mga inirerekomendang dosis ng pneumococcal conjugate vaccine, sasagutin ng iyong health insurance ang gastos. Ang pagbabakuna ng pneumococcal para sa mga lampas 60 taong gulang na may PPSV23 o sunud-sunod na pagbabakuna para sa congenital immunodeficiency, halimbawa, ay isa ring benepisyo ng health insurance.

Kulang ang supply ng bakuna: Sino ang talagang nangangailangan nito?

Sa mga ganitong pagkakataon, mahalaga na ang mga manggagamot ay maaaring magpatuloy sa pagbabakuna sa mga pangkat na nasa panganib laban sa pneumococcus sa partikular. Ito ay dahil mayroon silang mas mataas na panganib ng pneumococcal disease na maging malubha at nakamamatay.

Kung sakaling magkaroon ng kakulangan sa PPSV23, ang RKI samakatuwid ay nagrerekomenda na ang mga medikal na propesyonal ay magbigay ng priyoridad sa pagbibigay ng natitirang bakuna sa mga sumusunod na grupo ng mga tao:

 • Mga taong may immunodeficiency
 • Mga taong 70 taong gulang at mas matanda (upang makumpleto ang sunud-sunod na pagbabakuna)
 • Mga taong may malalang sakit sa puso o paghinga

Sa sandaling magagamit muli ang sapat na PPSV23 para sa pagbabakuna ng pneumococcal, ang mga rekomendasyon sa pagbabakuna ng Standing Commission on Vaccination tulad ng inilarawan sa itaas ay muling ilalapat dito.