Poison Emergency: Pangkalahatang-ideya ng lahat ng Poison Emergency Number

Maikling pangkalahatang-ideya

 • Mga numero ng emergency sa lason: Sa Germany depende sa rehiyon, Austria 01 406 43 43; Switzerland: 145 (Ito ang mga numero sa loob ng kani-kanilang bansa).
 • Kailan tatawag sa poison control center? Sa tuwing may hinala ng pagkalason. Tawagan muna ang mga serbisyong pang-emergency (112), pagkatapos ay ang lokal na sentro ng pagkontrol ng lason. Ang mga palatandaan ng pagkalason ay, halimbawa: Pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pananakit ng tiyan, sakit ng ulo, pagkahilo, pag-aresto sa cardiovascular.
 • Iba pang mahahalagang numero ng emergency: 112 nationwide emergency number para sa lahat ng emergency na sitwasyon; 110 para sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya.

Pangkalahatang-ideya: Lahat ng mga numero ng emergency na lason

Naghihinala ka ba na ang isang tao ay dumaranas ng matinding pagkalason? Dito mahahanap mo ang tamang numero ng telepono ng emergency sa lason:

 • Berlin (responsable para sa Berlin, Brandenburg): 030 192 40
 • Bonn (responsable para sa NRW): 0228 192 40
 • Erfurt (responsable para sa Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt at Thuringia): 0361 730 730
 • Göttingen (responsable para sa Lower Saxony, Bremen, Hamburg at Schleswig-Holstein): 0551 192 40
 • Mainz (responsable para sa Rhineland-Palatinate, Hesse at Saarland): 06131 192 40
 • Munich (responsable para sa Bavaria): 089 192 40

Sa ibaba ay makikita mo ang karagdagang impormasyon sa pitong sentro ng lason sa Germany, halimbawa ang kanilang mga website, numero ng fax at e-mail address. Bilang karagdagan, makikita mo ang mga poison control center ng mga kalapit na bansang Austria at Switzerland.

Berlin

Giftnotruf Berlin:

 • Pang-emergency na tawag: 030 192 40
 • Fax: 030 450 569 901
 • email: [protektado ng email]
 • Internet address: Giftnotruf Berlin sa: https://giftnotruf.charite.de
 • Lokasyon: Charité Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, House VIII (utility building), UG
 • Address: Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin

Bonn

Ang Bonn Poison Control Center ay responsable para sa lahat ng kaso ng pagkalason sa North Rhine-Westphalia (NRW).

Sentro ng impormasyon laban sa pagkalason:

 • Pang-emergency na tawag: 0228 192 40
 • Fax: 0228 287 332 78 o 0228 287 333 14
 • Internet address: Information center laban sa pagkalason sa: www.gizbonn.de
 • Lokasyon: Center for Pediatrics, Bonn University Hospital.
 • Address: Venusberg-Campus 1 Building 30 “ELKI”, 53127 Bonn, Germany

Erfurt

Ang Poison Control Center Erfurt ay responsable para sa lahat ng kaso ng pagkalason sa Saxony, Saxony-Anhalt at Thuringia.

Poison Information Center:

 • Pang-emergency na tawag: 0361 730 730
 • Fax: 0361 730 7317
 • E-mail: [protektado ng email]
 • Internet address: Poison Information Center sa: www.ggiz-erfurt.de
 • Address: Nordhäuser Street 74, 99089 Erfurt, Germany

Freiburg

Ang Freiburg poison control center ay responsable para sa lahat ng kaso sa Baden-Württemberg.

Sentro ng Impormasyon sa Pagkalason:

 • Pang-emergency na tawag: 0761 192 40
 • Fax: 0761 270 445 70
 • email: [protektado ng email]
 • Internet address: Poisoning Information Center sa: www.uniklinik-freiburg.de/giftberatung
 • Lokasyon: Center for Pediatric and Adolescent Medicine, University Hospital Freiburg
 • Address: Mathildenstr. 1, 79106 Freiburg, Germany

Gottingen

Poison Information Center-North:

 • Emergency na tawag: 0551 192 40 (lahat) at 383 180 (para sa mga propesyonal)
 • Fax: 0551 383 1881
 • email: [protektado ng email]
 • Internet address: Poison Information Center-North sa: www.giz-nord.de
 • Lokasyon: University Medical Center Göttingen – Georg-August-University
 • Address: Robert-Koch-Strasse 40, 37075 Göttingen, Germany

Mainz

Ang Poison Control Center Mainz ay responsable para sa lahat ng kaso sa Hesse, Rhineland-Palatinate at Saarland.

Poison Information Center Rhineland-Palatinate/Hesse:

 • Pang-emergency na tawag: 06131 192 40
 • Fax: 06131 232 468 (hindi para sa mga emergency!)
 • E-mail: [protektado ng email] (hindi para sa emergency!)
 • Internet address: Poison Information Center Rhineland-Palatinate/Hesse sa: www.unimedizin-mainz.de/giz/uebersicht
 • Lokasyon: Clinical Toxicology – University Medicine ng Johannes Gutenberg University Mainz
 • Address: Langenbeckstraße 1, Building 601, 55131 Mainz, Germany.

Munich

Ang Munich Poison Control Center ay responsable para sa lahat ng kaso sa Bavaria.

Poison Control Center Munich:

 • Pang-emergency na tawag: 089 192 40
 • Fax: 089 414 047 89
 • Website: Poison Control Center sa: www.toxikologie.mri.tum.de/giftnotruf-muenchen
 • Lokasyon: Department of Clinical Toxicology at Poison Control Munich, Klinikum rechts der Isar ng Technical University of Munich (TUM).
 • Address: Ismaninger Straße 22, 81675 Munich, Germany

Poison Control Center Austria

Sentro ng Impormasyon sa Pagkalason:

 • Pang-emergency na tawag: 01 406 43 43 (mula sa ibang bansa: +43 1 406 43 43)
 • Secretariat para sa pangkalahatang payo: +43 140 668 98
 • Fax: + 43 140 668 9821
 • E-mail: [protektado ng email]
 • Lokasyon: AKH Control Center 6 Q
 • Address: Stubenring 6, A-1010 Vienna

Poison Hotline Switzerland

Tox Info Suisse/Swiss Toxicological Information Center (STIZ):

 • Emergency na tawag: 145 (Kung may mga problema sa numero 145 o mula sa ibang bansa: +41 44 251 51 51)
 • Secretariat para sa mga pangkalahatang katanungan: +41 442 516 666
 • Fax: + 41 442 528 833
 • E-mail: [protektado ng email]
 • Website: Swiss Toxicological Information Center (STIZ) sa: www.toxinfo.ch
 • Address: Freiestrasse 16, CH-8032 Zurich

Kailan tatawag sa poison control center?

Dapat mong tawagan ang poison control center kung sakaling magkaroon ng (pinaghihinalaang) matinding pagkalason. Ito ay maaaring mangyari nang mabilis, lalo na sa isang bata: Siya ay maaaring uminom mula sa dapat ay isang bote ng soda, ngunit talagang isang tagapaglinis ng bahay. O nakahanap ito ng baterya sa panahon ng pagtuklas nito at nilamon ito.

Ang ilang mga pagkalason ay hindi gaanong mapanganib, habang ang iba ay maaaring nakamamatay. Ang lawak ng pagkalason ay halos hindi masuri ng mga layko. Kaya laging humingi ng propesyonal na payo!

Kung pinaghihinalaan mo na maaaring nalason ng isang tao ang kanilang sarili, tawagan muna ang mga serbisyong pang-emerhensiya (112) at pagkatapos ay makipag-ugnayan sa iyong lokal na sentro ng pagkontrol ng lason.

Ang poison control center ay magagamit sa buong orasan.

Ang mga palatandaan ng pagkalason ay:

 • Pagduduwal, pagsusuka, pagtatae
 • Sakit ng ulo, pagkahilo
 • pagkabalisa, guni-guni, pagkalito
 • pamumutla, pamumula ng balat, pakiramdam ng init
 • mga problema sa paghinga hanggang sa paghinto sa paghinga
 • Ang pagkabigo sa cardiovascular

Anong mga uri ng pagkalason ang mayroon at kung ano ang gagawin sa kasong ito, basahin ang artikulong pagkalason.

Anong mga tanong ang itinatanong ng poison control center?

Ang Poison Control ay nagtatanong ng mga tanong na ito:

 • Ano ang nainom ng tao (diumano)? Mangyaring sabihin nang tumpak hangga't maaari kung aling sangkap o produkto ang nasasangkot. Ang eksaktong pangalan ay karaniwang makikita sa packaging.
 • Magkano ang kinuha? Sabihin ang halagang kinuha, kung at nang tumpak hangga't maaari.
 • Sino ang apektado? Ang edad, timbang, kasarian at kalagayan ng (mga) taong apektado ay mahalaga upang matantya ang epekto ng substance.
 • Kailan ito nangyari? Maging tiyak hangga't maaari tungkol sa kung kailan ito nangyari.
 • Nasaan ka? Kung hindi ka sigurado sa lokasyon/address, magtanong sa ibang tao o dumadaan.
 • Paano kinuha ng tao ang sangkap? Nakalunok ba siya, nakalanghap, o nadikit sa balat sa sangkap? Maging tiyak hangga't maaari sa sagot na ito.

Sasabihin sa iyo ng kawani ng poison control center kung paano magpatuloy. Manatili sa telepono hanggang sa wakasan ng center ang tawag. Sundin ang mga tagubilin at magbigay ng pangunang lunas nang naaayon.

Iba pang mahahalagang numero ng emergency

Sa ibang mga sitwasyong pang-emergency, i-dial ang 112, na may bisa sa buong Germany at Europe. Ang tawag na pang-emergency ay awtomatikong natatanggap ng lokal na responsableng rescue control center sa ilalim ng numerong ito.