Posttraumatic stress disorder: Sintomas

Paano nagpapakita ng sarili ang post-traumatic stress disorder?

Ang post-traumatic stress disorder (PTSD) ay nangyayari bilang isang pisikal na reaksyon pagkatapos ng isang traumatikong karanasan tulad ng isang marahas na krimen, isang malubhang aksidente, o isang pagkilos ng digmaan.

Naantala ang mga sintomas

Ang mga sintomas ng post-traumatic stress disorder ay kadalasang hindi agad lumilitaw. Ang mga sintomas ng pagkabigla ay kadalasang nauuna sa panahon ng sitwasyong pang-emergency na naranasan: Ang mga apektadong tao ay manhid, marami ang nag-uulat ng pakiramdam ng pagiging "nasa tabi nila" (depersonalization feeling). Ang sitwasyon ay tila hindi totoo sa kanila. Ito ay isang proteksiyon na mekanismo ng katawan na nagsisilbi sa sarili nitong kaligtasan. Ang reaksyong ito sa napakalaking stress ay tinatawag na acute stress reaction.

Upang masuri ang post-traumatic stress disorder, ang gumagamot na manggagamot ay sumusunod sa mga pamantayan at sintomas na nakalista sa International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10).

Detalye ng mga sintomas

Ang mga pangunahing sintomas ng post-traumatic stress disorder ay:

  • Hindi sinasadyang pag-alala at pagbabalik-tanaw sa trauma (mga panghihimasok at pagbabalik-tanaw).
  • Pag-iwas, panunupil at paglimot sa pangyayari
  • Kinakabahan, pagkabalisa at pagkamayamutin
  • Pag-flatte ng damdamin at interes

Hindi sinasadyang pagbabalik ng trauma (flashbacks)

Ang mga nag-trigger ay madalas na tinatawag na key stimuli, halimbawa kapag ang isang biktima ng digmaan ay nakarinig ng mga hiyawan o ang isang biktima ng sunog ay nakaamoy ng usok. Ang pag-ulit ng mga traumatikong alaala sa anyo ng mga bangungot ay tipikal din ng post-traumatic stress disorder. Ang mga sintomas sa pisikal na antas tulad ng igsi ng paghinga, panginginig, pagkahilo, mabilis na tibok ng puso at pagpapawis kung minsan ay nangyayari bilang karagdagan.

Pag-iwas, panunupil at paglimot

Para sa kanilang sariling proteksyon, maraming taong may PTSD ang umiiwas sa mga kaisipan, sitwasyon, at aktibidad na maaaring gumising sa mga alaala ng kaganapan. Halimbawa, ang mga nakasaksi ng isang traumatikong aksidente sa trapiko ay umiiwas sa pampublikong transportasyon at pagmamaneho. Maaaring maiwasan ng mga biktima ng paso ang pagsisindi ng kandila o apoy.

Ang ibang mga biktima ay hindi maalala ang lahat ng aspeto ng traumatikong karanasan. Ang mga eksperto ay nagsasalita ng kumpleto o bahagyang amnesia.

Nerbiyos, pagkabalisa at pagkamayamutin (hyperarousal).

Maraming biktima ng trauma ang napakasensitibo sa stimuli, at literal na nasa gilid ang kanilang mga ugat. Ang mga ito ay hyper-vigilant, subconsciously pakiramdam na sila ay palaging nasa panganib. Masyado rin silang makulit at balisa. Sa katagalan, ang kundisyong ito ay lubhang nakakapagod para sa katawan. Dumating ito sa mga paghihirap sa konsentrasyon, ang tagal ng atensyon ay umiikli sa oras ng higit at higit pa. Ang pagbabasa ng libro o panonood ng pelikula kung minsan ay nagiging imposible para sa mga biktima ng trauma.

Ang pangkalahatang pag-igting na ito ay humahantong sa banayad na pagkamayamutin at hindi katimbang na pagsiklab ng galit. Ang mga kamag-anak ng mga biktima ng trauma ay madalas na nag-uulat ng isang biglaang pagbabago sa karakter mula sa dating balanse at nakakarelaks na mga tao.

Ang patuloy na pagkabalisa at pag-igting ay kadalasang mapapawi ng kaunti sa pamamagitan ng isport at ehersisyo. Gayunpaman, ang pagtagumpayan sa pisikal na aktibidad ay napakalaki para sa maraming apektadong tao.

Pagyupi ng mga interes at damdamin (numbing).

Ang kagalakan ng buhay ay maaaring permanenteng masira ng post-traumatic stress disorder. Kadalasan, ang mga nagdurusa ay nawawalan ng lahat ng interes at umaalis sa buhay panlipunan. Nawawalan na sila ng gana sa buhay at wala na silang plano para sa kanilang kinabukasan. Ang ilan ay hindi na rin nakakaramdam ng kahit ano – maging ito ay saya, pagmamahal o kalungkutan. May pagdurugo ng emosyon (manhid = pamamanhid).

Ang mga biktima ng trauma ay kadalasang nakakaramdam ng pagkalayo at pakiramdam na ang kanilang naranasan ay naghihiwalay sa kanila sa kanilang kapwa tao at mga mahal sa buhay. Ang pagbabagong ito sa emosyonal na buhay pagkatapos ay madalas na nagtatapos sa depresyon.

Sakit at trauma

Gayunpaman, ang isang posibleng koneksyon sa pagitan ng (talamak) sakit at PTSD ay hindi pa tiyak na nilinaw. Nakikita ng ilang siyentipiko ang isang karaniwang neurobiological na batayan sa pagitan ng patuloy na stress, sakit at pagkabalisa.

Paano nagpapakita ang kumplikadong post-traumatic stress disorder?

Ang isang kumplikadong post-traumatic stress disorder ay nauunahan ng napakalubha o partikular na pangmatagalang trauma. Ang mga biktima ng trauma na ito ay madalas na nagpapakita ng mga pagbabago sa personalidad bilang resulta ng kumplikadong PTSD. Ang mga sintomas dito samakatuwid ay higit na nauugnay sa pag-uugali at personalidad:

  • Mga pagbabago sa regulasyon ng emosyon (sekswalidad, galit, pag-uugaling nakapipinsala sa sarili).
  • Mga pagbabago sa atensyon at kamalayan
  • Mga pagbabago sa pang-unawa sa sarili (pakiramdam ng pagkakasala, kahihiyan, paghihiwalay, pagkawala ng pagpapahalaga sa sarili)
  • Mga pagbabago sa mga relasyon sa iba (mga isyu sa pagtitiwala)
  • Somatization (sakit na walang pisikal na dahilan)

Ang ilang mga sintomas nang detalyado:

Binagong regulasyon ng emosyon at kontrol ng salpok.

Ang regulasyon ng emosyon at kontrol ng salpok ay madalas na wala sa balanse sa kumplikadong post-traumatic stress disorder. Hindi nakikita ng mga apektadong indibidwal ang mga emosyon tulad ng galit, hinanakit, at pagsalakay sa kinakailangang distansya. Kaya, nangyayari ang mga hindi katimbang na emosyonal na pagsabog o isang napakalaking pagsisikap ang ginawa upang itago ang pagkawala ng kontrol na ito mula sa mga kapwa tao.

Kadalasan, ang mga nagdurusa ay "tinutulungan" ang kanilang sarili sa alkohol o droga upang huminahon at subukang labanan ang kumplikadong post-traumatic stress disorder.

Ang pag-uugali na nakakapinsala sa sarili ay matatagpuan din sa maraming tao na may kumplikadong post-traumatic stress disorder. Ang labis na pagkilos o pag-iwas sa sekswal na aktibidad ay nangyayari rin nang mas madalas.

Pagbabago ng atensyon

Somatization

Ang ilang mga tao na may kumplikadong post-traumatic stress disorder ay may posibilidad na mag-somatize. Ibig sabihin, dumaranas sila ng mga pisikal na sintomas kung saan walang mahahanap na organikong dahilan.

Mga pagbabago sa relasyon sa iba

Ang mga pananaw sa relasyon ay dumaranas din ng kumplikadong post-traumatic stress disorder. Ang mga apektadong tao ay kadalasang nahihirapang makisali sa pagiging malapit ng tao. Ang nakaka-trauma na karanasan ay nagpapahirap sa kanila na magtiwala, at ang mas malapit na pakikipag-ugnayan sa kapwa tao ay bihirang gawin. Kadalasan, ang mga kumplikadong biktima ng trauma ay walang magandang pakiramdam sa kanilang sariling mga limitasyon at paminsan-minsan ay lumalampas sa kanila.

Ang pagharap sa pang-araw-araw na buhay at kalidad ng buhay ay maaaring maapektuhan nang husto ng (komplikadong) post-traumatic stress disorder. Ang mga sintomas ay kadalasang hindi unang iniuugnay ng apektadong tao sa kanilang traumatikong karanasan, na maaaring magpahirap sa pagtukoy sa kanila.