Premature Rupture of Membranes – Ano ang dapat gawin kapag ito ay masyadong maaga

Napapanahong pagkalagot ng mga lamad

Sa oras ng pagkalagot, ang amniotic sac ay masisira at ang amniotic fluid ay lumalabas - kung minsan ay bumubulusok at sa mas malaking dami. Hindi ito halos mapagkamalan na hindi sinasadyang pag-ihi. Sa ibang mga kaso, sa sandaling masira ang amniotic sac, ang amniotic fluid ay patuloy ding lumalabas sa maliit na halaga.

Sa dalawang-katlo ng lahat ng mga kapanganakan, ang pagkalagot ng mga lamad ay nangyayari sa oras, iyon ay, sa panahon ng pagbubukas (unang yugto ng paggawa) kapag ang cervix ay ganap na nakabukas.

Maagang pagkalagot ng mga lamad

Kung ang tubig ay masira sa simula ng panahon ng pagbubukas, kapag ang cervix ay hindi pa ganap na bukas, ito ay tinatawag na napaaga na pagkalagot ng mga lamad.

Napaaga na pagkalagot ng mga lamad

Ano ang dapat gawin sa kaganapan ng pagkalagot ng mga lamad?

Sa kaganapan ng pagkalagot ng mga lamad - maging sa oras, maaga o wala pa sa panahon - ang unang bagay na dapat gawin ay manatiling kalmado. Ipaalam sa iyong doktor, sa iyong midwife at sa klinika kung saan mo gustong manganak at dalhin ang iyong sarili sa klinika na nakahiga kung maaari, posibleng sa pamamagitan ng ambulansya. Sa kaganapan ng maagang pagkalagot ng mga lamad, maaari kang maglagay ng mga unan sa ilalim ng iyong ibaba upang maiwasan ang pag-slide ng sanggol nang mas malalim sa pelvis. Binabawasan nito ang panganib ng prolapsed umbilical cord.

Napaaga ang pagkalagot ng mga lamad: Ano ang ginagawa ng doktor?

Siyam sa bawat sampung kababaihan ay nanganganak sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng maagang pagkalagot ng mga lamad. Kung hindi, depende sa linggo ng pagbubuntis, maaaring ma-induce ang panganganak.

Sa kaso ng napaaga na pagkalagot ng mga lamad sa pagitan ng ika-28 at ika-36 na linggo ng pagbubuntis, posibleng maghintay kasama ang induction of labor kung walang amniotic infection syndrome. Kung, sa kabilang banda, ang AIS ay naroroon, ang paggawa ay sapilitan kapag ang mga baga ng pangsanggol ay mature na. Kung ang mga baga ay wala pa sa gulang, ang babae ay binibigyan ng labor inhibitors upang bigyan ang hindi pa isinisilang na sanggol ng oras para sa mga baga na maging mature.

Kahit na sa kaso ng napaaga na pagkalagot ng mga lamad bago ang ika-28 linggo ng pagbubuntis, posible na maghintay kasama ang induction ng paggawa, sa kondisyon na ang mga palatandaan ng impeksyon ay maingat na sinusubaybayan. Upang matulungan ang mga baga ng sanggol na maging mature, ang ilang kababaihan ay binibigyan ng corticosteroids (“cortisone”).

Ang napaaga na pagkalagot ng mga lamad bago ang ika-24 na linggo ng pagbubuntis ay may napakasamang pagbabala: karamihan sa mga sanggol na ipinanganak sa panahong ito ay may napakaliit, kulang sa pag-unlad ng mga baga (pulmonary hypoplasia), na nagiging sanhi ng malubhang problema sa paghinga.