Wastong Pag-inom ng Gamot: Mga Karaniwang Pagkakamali

Higit pang mga detalye sa paggamit ng gamot at kung ano ang ibig sabihin nito:

Kaayusan Ito ang ibig sabihin
“sa walang laman ang tiyan” 30 – 60 minuto bago kumain o sa pinakamaagang 2 oras pagkatapos kumain
"bago kumain" tinatayang 30-60 minuto bago kumain
“pagkatapos kumain” tinatayang 30 - 60 minuto pagkatapos kumain
"kasama ang pagkain" habang kumakain
“1 x araw-araw” hal. sa umaga
“2 x araw-araw” @ hal. sa umaga at sa gabi
“3 x araw-araw” hal. umaga, tanghali at gabi
hal. sa umaga, sa tanghali, sa gabi at sa gabi
"sa gabi" bago matulog
Tip: Maliban kung itinuro ng iyong doktor o parmasyutiko, magandang ideya na pagsamahin ang mga gamot sa iyong karaniwang oras ng pagkain upang matiyak ang regular na pag-inom.

Kung nakalimutan mong uminom ng isang dosis, huwag kumuha ng dobleng dosis sa susunod na petsa ng paggamit! Sa halip, basahin ang insert ng package upang malaman kung ano ang gagawin sa ganoong kaso, o kung may pagdududa, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

Ang pagsunod sa therapy ay mahalaga

Gayunpaman, kung hindi mo makumpleto ang therapy, ang impeksyon ay maaaring sumiklab muli nang mas matindi dahil ang mga pathogen ay muling kumalat. Kahit na ang mga sintomas ay madalas na nawawala pagkatapos ng unang ilang araw ng paggamot, ang immune system ay nakikipaglaban pa rin sa mga pathogens. Bilang karagdagan, maaaring magkaroon ng resistensya sa antibiotic kung itinigil ang therapy, upang ang gamot ay maaaring hindi na makatulong sa paggamot na kinakailangan sa ibang pagkakataon.

Pagkaing may impluwensya

Bilang isang patakaran, ang mga aktibong sangkap ng isang gamot ay pumapasok sa katawan nang mas mabilis kung sila ay kinuha sa isang walang laman (walang laman) na tiyan. Sa ganitong paraan, mas mabilis ding lumalabas ang epekto.

Nagaganap din ang mga pakikipag-ugnayan ng droga-pagkain sa mga pagkaing mayaman sa oxalic acid tulad ng rhubarb, spinach, Swiss chard, o beet at mga pagkaing mayaman sa protina.

Wastong likido

Bilang isang patakaran, dapat kang kumuha ng mga tablet na may sapat na likido upang mas madaling lunukin at hindi dumikit sa esophagus. Ang isang buong baso ng tubig ay isang magandang gabay.

Mag-ingat sa araw

Pag-aralan ang package insert!

Bago simulan ang pag-inom ng anumang gamot, dapat mong palaging basahin ang insert ng package. Doon ay makakahanap ka ng maraming impormasyon kabilang ang mga babala at lahat ng kilalang epekto. Gayunpaman, huwag hayaang masira ka nito! Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung may hindi malinaw sa iyo.

Malusog na Pamumuhay