Prostate: Function, Anatomy, Mga Sakit

Ano ang prostate?

Ang prostate ay isang glandula na kasing laki ng kastanyas sa tiyan ng lalaki na ganap na pumapalibot sa simula ng urethra. Ito ay napapalibutan ng magaspang na kapsula (capsula prostatica) at binubuo ng isang gitnang bahagi at dalawang lateral lobes. Ang ipinares na vas deferens (ductus deferens), pagkatapos ng pagsasama sa mga excretory ducts ng seminal vesicles, ay tumatakbo bilang ductus ejaculatorius sa prostate, kung saan ito ay bumubukas sa urethra.

Ang prostate ay nahahati sa tatlong zone:

  • Periurethral zone (transition zone): Lugar sa paligid ng urethra
  • Central zone (“inner gland”): Ang paglaki nito ay pinasigla ng babaeng sex hormone na estrogen, na ginagawa din sa maliit na halaga sa mga lalaki.
  • Peripheral zone (“outer gland”): Ang kanilang paglaki ay pinasisigla ng mga male sex hormones (testosterone, dihydrotestosterone).

Ano ang function ng prostate gland?

Sa panahon ng bulalas, ang mga kalamnan ng prostate ay kumukontra at pinipilit ang likido sa pamamagitan ng mga duct ng glandula patungo sa urethra. Kasabay nito, ang mga pagtatago na ginawa ng mga seminal vesicle at ang tamud na nagmula sa mga testicle ay pumapasok din sa urethra.

Saan matatagpuan ang prostate gland?

Anong mga problema ang maaaring idulot ng prostate gland?

Ang prostate abscess ay sanhi ng purulent na pagkatunaw ng prostate tissue sa panahon ng pamamaga ng prostate gland (prostatitis) o ng mga nakapaligid na tissue (halimbawa, ang urethra).

Ang prostate adenoma ay isang benign enlargement ng prostate gland (tinatawag ding benign prostatic hyperplasia) na pangunahing nangyayari sa mga matatandang lalaki. Maaaring paliitin ng paglaki ng tissue ang urethra, na nagiging sanhi ng mga problema sa pag-ihi.

Ang mga konkretong prostate o mga bato ay nabubuo sa pamamagitan ng encrustation ng mga katawan ng protina sa glandular clearings ng prostate.