Mga De-kalidad na Ulat mula sa Mga Klinika

Ano ang kalidad?

Ang mga ospital ay nakikilala sa pagitan ng iba't ibang uri ng kalidad:

  • Kalidad ng istruktura: Kabilang dito, halimbawa, ang materyal na kagamitan ng isang ospital, ang mga teknikal na aparato, ang kanilang regular na pagpapanatili at pag-renew, ngunit pati na rin ang kwalipikasyon ng mga kawani, ang organisasyon ng kanilang deployment - sa katunayan lahat ng bagay na kinakailangan para sa operasyon.
  • Kalidad ng kinalabasan: Ano ang mga resulta sa huli? Gumaling ka na ba, naibsan ba ang iyong sakit, sarado na ba ang sugat, nasiyahan ka ba sa kabuuan? Kung hindi ka nasisiyahan, pinangasiwaan ba nang mabuti ang iyong reklamo? Ang follow-up at paglipat sa tahanan at pangangalaga ay maayos?

Paano mo sinusukat ang kalidad ng isang klinika?

Halimbawa, ang isang tagapagpahiwatig ng kalidad ay maaaring ang porsyento ng mga pasyente na makakalakad muli nang mag-isa pagkatapos ng maikling panahon kasunod ng matagumpay na pagpasok ng isang artipisyal na hip joint (hal, 80 porsyento).

Ano ang sinasabi ng mga ulat ng kalidad?

A. Impormasyong naaangkop sa buong ospital: Ang pagtatanghal ng ospital na may larawan, pagpapangalan ng mga responsableng tao, mga contact person na may mga numero ng telepono, mga e-mail address ay nagsasalita para sa pagiging bukas at transparency sa labas. Nabanggit din ay:

  • ang sponsorship (pribado, pampubliko, non-profit),

B. Impormasyon sa mga departamento o mga yunit ng organisasyon, sa mga paggamot na ginawa at mga sakit na ginagamot – sa bawat kaso na may impormasyon kung gaano kadalas, halimbawa, ang isang partikular na operasyon ay isinagawa sa taon.

Nakalista ang pinakamadalas na pag-diagnose ayon sa ICD, ang pinakamadalas na operasyon, pagsusuri, interbensyon ayon sa operation code (OPS), mga opsyon sa outpatient therapy, kagamitan at tauhan.