Quarantine: Kahulugan at Mga Tip

Ano ang quarantine?

Karamihan sa mga tao ay nakipag-ugnayan lamang sa quarantine o (boluntaryong) paghihiwalay sa pagsiklab ng Corona pandemic. Kadalasan ang dalawang terminong ito ay nalilito sa isa't isa.

Paghihiwalay

Bilang isang tuntunin, ang paghihiwalay ay iniuutos ng mga departamento ng pampublikong kalusugan o iba pang karampatang awtoridad. Ang legal na batayan para dito sa Germany ay ang Infection Protection Act (IfSG).

Kung ang kurso ng sakit ay banayad, ang paghihiwalay ay maaari ding maganap sa bahay (tingnan ang: Domestic isolation). Ang mga kailangang gamutin sa ospital ay nakahiwalay doon, hal sa isang espesyal na isolation ward.

Sa mga sitwasyong pang-emergency at krisis, ginagamit din minsan ang mga mobile isolation ward (hal. quarantine tents).

Nalalapat ang quarantine sa mga taong mas malamang na nahawahan ng pathogen na nangangailangan ng paghihiwalay. Nalalapat ito, halimbawa, upang makipag-ugnayan sa mga tao, mga taong may kaukulang sintomas (kahit na ang pagsusuri ay – pa rin! – negatibo) o mga manlalakbay mula sa mga bansang may mataas na panganib ng impeksyon.

Sa kaganapan ng isang lokal na pagsiklab, ang isang buong county o lambak ay maaari ding ma-quarantine. Ang lahat ng tao sa quarantine zone na ito ay dapat sumunod sa mga hakbang at alituntunin na iniutos ng mga awtoridad.

Sino ang dapat ma-quarantine?

Sa kaso ng kaukulang sakit, nalalapat ang obligasyon sa paghihiwalay o kuwarentenas

 • Mga taong may sakit
 • Ang mga germ excretor na walang sintomas sa kanilang sarili ngunit nahawahan at maaaring makahawa sa iba. Kabilang dito ang mga taong asymptomatic, ngunit pati na rin ang mga bagong nahawaang tao sa panahon ng incubation (incubation excretors), convalescents (convalescent excretors).

Sa ilang mga sakit, ang mga nahawaang tao ay patuloy na naglalabas ng higit sa tatlong buwan pagkatapos nilang gumaling at sa ilang mga kaso kahit na sa natitirang bahagi ng kanilang buhay (permanent excretors).

Gaano katagal ang quarantine o isolation?

Para sa mga taong pinaghihinalaan lamang ng posibleng impeksyon, ang quarantine period ay depende sa incubation period ng kani-kanilang sakit. Kung ang panahong ito ay lumipas nang walang positibong pagsusuri, maaaring ipagpalagay na ang taong kinauukulan ay hindi nahawahan.

Gaano katagal ang quarantine period para sa mga impeksyon sa Corona?

Mandatory isolation: Kasunod ng positibong Sars-CoV-2 test, mayroong regulasyong kinakailangan upang ihiwalay ang sarili sa bahay sa loob ng limang araw. Lubos na inirerekomenda na ang mga nahawaang indibidwal ay regular na suriin ang kanilang sarili at huwag iwanan ang paghihiwalay hanggang sa negatibo ang rapid test.

Nalalapat din ang mga panuntunang ito sa paghihiwalay at kuwarentenas para sa impeksyon sa omicron o pinaghihinalaang impeksyon, sa kabila ng madalas na mas banayad na mga kurso.

Para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, ang mga hiwalay na hakbang ay nalalapat upang bumalik sa trabaho bilang karagdagan sa mga patakaran sa paghihiwalay at kuwarentenas para sa pangkalahatang populasyon.

 • Para sa mga nahawaang indibidwal: 48 oras na walang sintomas at negatibong rapid professional test o PCR test.
 • Para sa mga contact: Araw-araw na pagsusuri na may mabilis na pagsusuri bago mag-duty.

Ano ang ibig sabihin ng domestic quarantine?

Sa ilang mga kaso, ang mga karampatang awtoridad ay maaari ring mag-utos ng quarantine o pag-iisa sa sariling tahanan ng isang tao o iba pang hindi medikal na gusali. Ganito rin ang kaso ng SARS-CoV-2 pandemic.

Ano ang kailangan kong malaman tungkol sa home quarantine o isolation?

Ang layunin ng home self-isolation o quarantine ay hindi makahawa sa sinuman. Maaari mo ring gamitin ang mga panuntunang ito sa kuwarentenas para protektahan ang iba sa iyong sambahayan.

 • Ikaw at ang iba pang miyembro ng iyong sambahayan ay dapat maghugas ng kamay nang regular, maigi at hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon.
 • Gayundin, sundin ang mga panuntunan sa pag-ubo at pagbahin (ibig sabihin, gumamit ng disposable tissue o ubo o bumahing sa baluktot ng iyong siko, tumalikod sa iba, pagkatapos ay hugasan ang iyong mga kamay).
 • Pinakamainam na gumamit ng mga disposable cloth towel para matuyo ang iyong mga kamay.
 • Huwag ilagay ang iyong mga kamay sa iyong mukha, lalo na ang iyong ilong, bibig o mata.
 • Regular na i-air ang lahat ng kusina, banyo, kwarto at sala.
 • Huwag magbahagi ng mga pinggan o linen sa ibang nakatira sa parehong sambahayan hangga't hindi sila nalilinis gaya ng dati.
 • Iwasan ang malapit na pisikal na pakikipag-ugnayan at panatilihin ang pinakamababang distansya na 1.5 hanggang dalawang metro mula sa ibang miyembro ng sambahayan.
 • Magsuot ng mouth-to-nose mask kung kailangan mong nasa parehong silid kasama ng ibang miyembro ng sambahayan. Dapat din silang magsuot ng maskara.
 • Regular na linisin ang mga ibabaw at bagay kung saan ka nakakadikit (mga hawakan ng pinto, switch ng ilaw, atbp.) – posibleng may pang-ibabaw na disinfectant pagkatapos kumonsulta sa doktor.
 • Gumamit ng sarili mong garbage bag, na itinatago mo sa silid ng pasyente hanggang sa itapon.
 • Kung ikaw ay nakatira mag-isa: Hayaan ang mga kapitbahay, kaibigan o kamag-anak na kumuha sa iyo ng mga grocery at iba pang mga kinakailangang bagay at iwanan ang mga ito sa labas ng iyong pintuan. Kung kinakailangan, maaari ka ring humingi ng tulong sa departamento ng bumbero, sa organisasyong pantulong sa teknikal o mga boluntaryo sa iyong komunidad.
 • Meron ka bang aso? Pagkatapos ay hilingin sa mga kapitbahay, kamag-anak o kaibigan na lakad ito nang regular.
 • Dalhin ang temperatura ng iyong katawan dalawang beses sa isang araw at itala ang anumang mga sintomas ng karamdaman. Isulat din kung kanino ka nagkaroon ng personal na pakikipag-ugnayan kamakailan.
 • Ipaalam sa doktor kung mayroon kang ubo, lagnat, hirap sa paghinga, o isang matinding pakiramdam ng karamdaman.

Mga tip para sa quarantine at isolation

Ang kuwarentenas o paghihiwalay ay maaaring maging partikular na nakakatakot at mapaghamong para sa mga bata. Ipaliwanag ang sitwasyon sa iyong mga supling sa paraang angkop sa kanilang edad. Subukang ihatid ang kalmado at kumpiyansa.

 • Tiyakin ang isang maaasahang pang-araw-araw na istraktura na may mga takdang oras para sa pagbangon, pagkain at pagtulog - para sa iyong sarili at sa iyong mga anak. Para sa mga bata sa paaralan, ang mga takdang oras para sa takdang-aralin ay mahalaga din. Huwag kalimutang magpahinga sa pagitan.
 • Yaong mga “nakakulong” sa bahay ay madalas na gumugugol ng maraming oras sa harap ng TV o computer. Gayunpaman, ang paggamit ng media ay dapat manatili sa loob ng mga limitasyon - para sa iyo at para sa iyong mga anak. Tiyaking may access ang iyong mga anak sa naaangkop sa edad, mapagkakatiwalaang media at mga mapagkukunan ng impormasyon (halimbawa, sa kasalukuyang sitwasyon ng Covid 19).
 • Magpatuloy din sa pag-iisip, lalo na kung hindi mo kayang hamunin ang iyong isip sa opisina sa bahay. Subukang magbasa, (malikhaing) pagsulat, mga palaisipan o (pag-iisip) na mga laro, halimbawa.
 • Ang mga relaxation exercise ay lalo na inirerekomenda kung ikaw ay tensiyonado o nababalisa. Sa Internet maaari kang makahanap ng maraming mga mungkahi at tagubilin para sa mga pagsasanay sa paghinga, pagmumuni-muni, autogenic na pagsasanay o progresibong pagpapahinga ng kalamnan. (Naaangkop sa edad) ang mga relaxation exercise ay maaari ding makatulong sa mga bata.
 • Kung ikaw o ang iyong pamilya ay nakararanas ng pagkabalisa, pag-aalala, pagkabigo o salungatan, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa pamamagitan ng telepono kahit sa panahon ng quarantine – halimbawa, mula sa mga kamag-anak, iyong doktor ng pamilya, serbisyo sa pagpapayo sa telepono o iba pang mga serbisyo sa krisis. Makakahanap ka ng impormasyon tungkol sa angkop na mga contact point sa Internet (halimbawa, sa homepage ng iyong munisipalidad o lungsod).

Legal na impormasyon sa quarantine

Kung ikaw bilang isang empleyado ay apektado ng isang opisyal na panukala tulad ng pagbabawal sa mga aktibidad o isang kuwarentenas, maaari kang magkaroon ng paghahabol para sa kabayaran laban sa iyong employer.

Karagdagang impormasyon

Robert Koch Institute: Mga rekomendasyon sa paghihiwalay at kuwarentenas sa kaso ng impeksyon at pagkakalantad ng SARS-CoV-2, simula noong 2.5.2022: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Absonderung .html

Federal Center for Health Education (BzgA): Infektiosschutz.de: “Quarantine and isolation”, 26.09.2022