Rose Root (Rhodiola Rosea): Mga Pakikipag-ugnayan

Ipinapakita ng mga pag-aaral na vitro na ang mga nasasakupan ng ugat ng rosas ang katas ay may mga epekto sa pagbabawal sa iba't ibang mga aktibidad ng enzyme (hal., CYP3A4, CYP19). Ang CYP3A4 ay ginagamit upang mag-metabolize (metabolize) gamot at ang CYP19 ay nag-catalyze ng estrogen synthesis. Pakikipag-ugnayan sa gamot at pagkain ay posible, ngunit hindi pa napapanood sa pag-aaral ng hayop o tao hanggang ngayon. Samakatuwid, dahil sa kakulangan ng data, hindi mga pakikipag-ugnayan ay kilala.