Pagbabakuna sa RSV: Sino, Kailan, at Gaano kadalas?

Ano ang pagbabakuna sa RSV?

Ang pagbabakuna ng RSV ay nagpoprotekta laban sa mga sakit sa paghinga na dulot ng RS virus (respiratory syncytial virus, RSV). Ang mga virus ng RS ay nagdudulot ng mga impeksyon sa upper at lower respiratory tract na maaaring magdulot ng matinding karamdaman, lalo na sa mga sanggol at maliliit na bata, ngunit gayundin sa mga matatanda o mga taong may malalang sakit.

Magbasa nang higit pa tungkol sa kung anong mga sintomas ang sanhi ng RS virus at kung paano ginagamot ang sakit sa paghinga sa aming artikulo sa RS virus.

Anong mga bakuna sa RSV ang magagamit?

Ang mga bakuna sa RSV ay nahahati sa mga aktibong bakuna at pasibo.

Pinipigilan ng mga antibodies ang mga virus na makapasok sa mga selula. Kapag naubos na ang mga antibodies mula sa bakuna, kailangang magbigay ng booster. Para sa kadahilanang ito, ang mga apektadong indibidwal ay tumatanggap ng iniksyon tuwing apat na linggo sa mga buwan ng taglamig. Ito ay kilala rin bilang passive immunization.

Pagbabakuna sa RSV: Sino ang dapat mabakunahan?

Sa kasalukuyan, ang STIKO ay nagrerekomenda ng pagbabakuna laban sa RS virus para sa mga napaaga na sanggol at mga bata hanggang dalawang taong gulang na may ilang mga kundisyon na dati nang umiiral. Kasalukuyang nakabinbin ang isang rekomendasyon sa kung at kailan dapat mabakunahan ang mga buntis at matatandang may sapat na gulang laban sa RS virus.

Pagbabakuna ng RSV para sa mga napaaga na sanggol at mga sanggol

  • Mga batang ipinanganak bago o sa 35 linggong pagbubuntis na mas bata sa anim na buwan sa simula ng panahon ng RSV.
  • Mga batang wala pang dalawang taong gulang na may congenital heart defects.
  • Mga batang wala pang dalawang taong gulang na ginagamot para sa bronchopulmonary dysplasia (BPD) sa nakalipas na ilang buwan.

Pagbabakuna sa RSV para sa mga matatanda

Inaprubahan ng European Commission ang aktibong pagbabakuna ng RSV para sa mga nasa hustong gulang noong Hunyo 2023. Nilalayon nitong protektahan ang mga taong may edad na 60 at mas matanda mula sa mga sakit sa lower respiratory tract na dulot ng RS virus.

Sa kabila ng pag-apruba nito, ang bakuna para sa mga matatanda ay wala pa sa merkado. Dapat itong makuha sa mga parmasya ng Aleman mula sa taglagas - sa simula ng panahon ng RSV. Bukas pa rin kung ang rekomendasyon sa pagbabakuna ay naaangkop sa lahat ng taong may edad 60 pataas o sa ilang partikular na grupo ng peligro. Nakabinbin pa rin ang opisyal na rekomendasyon sa pagbabakuna mula sa STIKO.

Pagbabakuna sa RSV sa pagbubuntis

Ang pagbabakuna ng RSV sa panahon ng pagbubuntis ay iniisip na protektahan ang mga bagong silang mula sa sakit sa paghinga na nauugnay sa RS pagkatapos ng kapanganakan. Natuklasan ng isang malawakang pag-aaral sa pagbabakuna na 81 porsiyento ng lahat ng mga sanggol na ang mga ina ay nabakunahan laban sa RS virus sa panahon ng pagbubuntis ay protektado mula sa malubhang paglala ng sakit sa unang anim na buwan ng buhay.

Inaprubahan ng European Commission ang bakuna para sa mga buntis na kababaihan noong Agosto 25, 2023. Magagamit ito kaagad sa lahat ng estadong miyembro ng EU.

Pagbabakuna sa RSV: mga epekto

Ang mga posibleng epekto ng pagbabakuna ng RSV sa mga matatanda ay kinabibilangan ng pananakit ng ulo, pagkapagod, pananakit ng kalamnan, pananakit ng kasukasuan, at pananakit sa lugar ng iniksyon. Ang mga sintomas ay karaniwang hindi nakakapinsala at humupa sa loob ng humigit-kumulang 10 araw.

Kabilang sa mga malubhang epekto ng pagbabakuna ang anaphylactic shock (anaphylaxis). Ito ay isang hypersensitivity reaksyon sa isang bahagi ng bakuna. Upang makapag-intervene nang mabilis sakaling magkaroon ng anaphylaxis, ang mga bakuna ay sinusubaybayan nang ilang panahon pagkatapos ng iniksyon.

Pagbabakuna sa RSV: mga gastos

Para sa mga premature na sanggol, mga sanggol at maliliit na bata, sinasaklaw ng mga kompanya ng segurong pangkalusugan ang mga gastos sa pagbabakuna laban sa RS virus kung sila ay kabilang sa grupo ng panganib.