Pagbabakuna sa Rubella: Mga Epekto at Mga Panganib

Ano ang pangalan ng bakuna sa rubella?

Ang pagbabakuna sa rubella ay ibinibigay gamit ang tinatawag na live virus vaccine, na naglalaman ng mga attenuated rubella virus para sa pagbabakuna. Ito ay ibinibigay bilang kumbinasyon ng bakunang beke-tigdas-rubella o beke-tigdas-rubella varicella.

Ang mga naaprubahang bakuna sa live na virus ng mumps-measles-rubella ay tinatawag na M-M-RVAXPRO at Priorix.

Ang mga inaprubahang bakuna sa live na virus ng mumps-measles-rubella ay tinatawag na: Priorix-Tetra at ProQuad.

Walang pagbabakuna sa rubella bilang isang solong bakuna. Walang iisang bakunang rubella na magagamit sa Germany mula noong 2012.

Paano gumagana ang bakuna sa rubella?

Ang bakuna sa rubella ay naglalaman ng mga pinahina, natutulad na mga virus na hindi na nagdudulot ng sakit. Ito ay tinuturok sa isang kalamnan (intramuscularly), kadalasang direkta sa itaas na braso, hita, o puwit. Bilang tugon, ang katawan ay nagsisimulang gumawa ng mga tiyak na sangkap ng depensa (antibodies) laban sa mga virus.

Ang kumpletong pagbabakuna sa rubella ay karaniwang nagpoprotekta laban sa impeksyon habang buhay. Gayunpaman, posibleng ma-refresh ang pagbabakuna anumang oras.

Ano ang reaksyon ng pagbabakuna?

Pagkatapos ng pagbabakuna sa rubella, sa mga bihirang kaso ay may mga masamang reaksyon ng katawan, na karaniwang kilala bilang mga side effect. Sa ilang mga bakuna, ang balat sa lugar ng iniksyon ay namumula at bahagyang namamaga. Paminsan-minsan, nangyayari rin ang mga pangkalahatang palatandaan ng karamdaman tulad ng pagkapagod o lagnat. Ang lahat ng mga side effect na ito ng pagbabakuna ng rubella ay humupa pagkatapos ng ilang araw.

Pagbabakuna sa rubella: mga rekomendasyon ng STIKO

Ang pagbabakuna sa rubella ay inirerekomenda ng Permanent Vaccination Commission (STIKO) para sa lahat ng bata. Para sa mga batang babae, ito ay mahalaga upang sapat na maprotektahan laban sa impeksyon sa rubella virus sa panahon ng kasunod na pagbubuntis. Ito ay dahil ang impeksyon sa rubella sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa bata.

Gaano kadalas ang pagbabakuna laban sa rubella?

Sa pangkalahatan, dalawang dosis ng bakuna ang ibinibigay para sa pagbabakuna ng rubella: Ang una ay inirerekomenda para sa mga batang nasa pagitan ng labing-isang buwan at 14 na buwang gulang. Ang pangalawang dosis ng bakuna ay dapat ibigay sa pagitan ng 15 at 23 buwang gulang. Hindi bababa sa apat na linggo ang dapat lumipas sa pagitan ng dalawang bahagyang pagbabakuna.

Ang sinumang nakatanggap ng parehong inirerekomendang dosis ng pagbabakuna ay karaniwang sapat na protektado laban sa rubella pathogen - habang buhay. Napakabihirang mangyari na ang isang tao ay muling nahawaan ng rubella sa kabila ng pagkakaroon ng pagbabakuna (noong nakaraan). Ang tinatawag na reinfection na ito ay karaniwang nagpapatuloy nang walang mga sintomas o may napaka banayad na sintomas tulad ng sipon.

Ang ilang mga bata at kabataan ay nakatanggap lamang ng isa o walang dosis ng bakuna sa rubella sa unang dalawang taon ng buhay. Inirerekomenda ng mga doktor na ang pagbabakuna sa rubella ay gawin o kumpletuhin sa lalong madaling panahon.

Pagbabakuna ng rubella para sa mga kababaihan

Kung ang proteksyon sa pagbabakuna ay nawawala, hindi kumpleto o hindi malinaw: Sa lahat ng kaso, inirerekomenda ng mga doktor na ang mga babaeng gustong magkaanak ay tumanggap ng pagbabakuna ng rubella bago mabuntis. Ang mga hindi alam ang kanilang sariling katayuan sa pagbabakuna o hindi nabakunahan bilang isang bata ay dapat tumanggap ng dalawang dosis ng bakuna. Para sa mga kababaihang nasa edad nang panganganak na nakatanggap ng isang dosis ng bakuna sa rubella sa pagkabata, sapat na ang isang karagdagang dosis. Kinukumpleto nito ang proteksyon sa bakuna.

Inirerekomenda ng mga doktor na ang mga babaeng may potensyal na manganak ay maghintay ng hindi bababa sa isang buwan pagkatapos ng kanilang huling pagbabakuna sa rubella bago mabuntis.

Pagbabakuna sa rubella sa panahon ng pagbubuntis?

Nangangahulugan ito na kung natuklasan lamang sa panahon ng pagbubuntis na ang babae ay hindi immune sa rubella pathogen, ang pagbabakuna ng rubella ay hindi posible.

Upang malaman sa maagang yugto, ang dugo ng lahat ng mga buntis na kababaihan na may hindi malinaw na katayuan sa pagbabakuna o nawawala o hindi kumpletong pagbabakuna sa rubella ay dapat na masuri para sa mga tiyak na antibodies laban sa rubella virus (pagsusuri ng antibody). Kung ang pagsusuri ay nagpapakita na ang magiging ina ay walang sapat na kaligtasan sa mga pathogens, dapat siyang mag-ingat sa hinaharap na huwag makipag-ugnayan sa sinumang nahawaan ng rubella.

Pagbabakuna ng rubella para sa ibang mga nasa hustong gulang

Kailan hindi dapat maganap ang pagbabakuna sa rubella?

Tulad ng nabanggit sa itaas, ang pagbabakuna sa rubella ay hindi dapat ibigay sa panahon ng pagbubuntis. Gayunpaman, may iba pang mga sitwasyon kung saan ang pagbabakuna ay hindi pinapayuhan:

  • Sa kaso ng allergy sa puti ng itlog ng manok
  • Sa kaso ng matinding immunodeficiency
  • Pagkatapos ng pangangasiwa ng mga pagsasalin ng dugo at mga gamot na naglalaman ng antibody
  • Sa kaso ng mataas na lagnat

Pagbabakuna pagkatapos makipag-ugnay sa rubella

Ang mga taong may hindi malinaw na katayuan sa pagbabakuna, walang pagbabakuna o may isang pagbabakuna lamang ay mas mabuting kumilos nang mabilis at magpatingin sa doktor kung sila ay may (posibleng) nahawaang rubella virus.

Ang passive na pagbabakuna na may mga immunoglobulin, na ibinibigay sa loob ng limang araw ng impeksyon, ay nagpapapahina sa mga sintomas at nagpapababa ng viral load. Gayunpaman, hindi nito pinipigilan ang impeksiyon at sa gayon ay sakit ng bata sa sinapupunan (rubella embryopathy).

Ang karagdagang impormasyon sa passive vaccination ay matatagpuan sa artikulong "Active at passive immunization".

Rubella sa kabila ng pagbabakuna?

Napakabihirang, ang mga taong nabakunahan laban sa rubella ay nagkakasakit pa rin mamaya. Ang dahilan ay kadalasang nakatanggap lamang sila ng isa sa dalawang inirerekomendang dosis ng bakuna sa rubella. Gayunpaman, ang isang pagbabakuna sa rubella ay nagbibigay lamang ng halos 95 porsiyentong proteksyon. Nangangahulugan ito na sa humigit-kumulang lima sa bawat 100 tao na nakatanggap lamang ng isang dosis ng bakuna sa rubella, ang katawan ay hindi tumutugon sa pamamagitan ng paggawa ng mga antibodies. Iyon ang dahilan kung bakit inirerekomenda ng mga eksperto ang pangalawang dosis ng pagbabakuna: Tinitiyak nito na ang natitirang limang porsyento ay nagtatayo rin ng proteksyon ng bakuna laban sa rubella.