Selenium: Sitwasyon ng Pag-supply

Siliniyum ay hindi kasama sa National Nutrisyon Survey II (2008). Tungkol sa paggamit ng siliniyum sa populasyon ng Aleman, ang data ay mayroon lamang mula sa isang pag-aaral ni Drobner et al. noong 1996.

Tungkol sa sitwasyon sa pagtustos, maaaring sabihin:

  • Sa karaniwan, ang mga kalalakihan ay kumukuha ng 41 µg at kababaihan 30 µg siliniyum bawat araw sa kanilang sarili at sa gayon makamit ang paggamit na inirekomenda ng DGE.
  • Ang mga buntis na kababaihan at mga ina ng pag-aalaga ay walang karagdagang kinakailangan para sa siliniyento. Alinsunod dito, ang rekomendasyon sa pag-inom para sa siliniyum ay nakamit din ng mga buntis at nagpapasuso na kababaihan sa average.

Dahil ang mga rekomendasyon sa pag-inom ng DGE ay batay sa mga pangangailangan ng malusog at normal na timbang, ang isang indibidwal na karagdagang kinakailangan (hal. Dahil sa todiet, Genussmittelkonsum, pangmatagalang gamot, atbp.) Ay maaaring nasa itaas ng mga rekomendasyon sa paggamit ng DGE.