Mga Nakatatanda – Pananatiling Akma sa Rehabilitasyon

Kahit na sa katandaan, hindi lahat ng bagay ay kailangang pababa sa lahat ng oras. Ang mga gumagalaw hangga't maaari sa loob ng kanilang mga kakayahan ay maaaring makamit ang mga kapansin-pansing pagpapabuti.

Ang mga stroke o pagkahulog na nagreresulta sa mga bali ng buto ay ninanakawan ng maraming matatandang tao ang kanilang kadaliang kumilos, kahit pansamantala. Kahit na ang maikling panahon ng kawalan ng aktibidad ay may negatibong epekto sa katawan at isipan, lalo na sa katandaan. Ang mga matatanda ay nasa panganib na maging permanenteng umaasa sa suporta at pangangalaga.

Gayunpaman, ang isang biglaang, malubhang sakit ay hindi nangangahulugang pagtatapos ng isang malayang buhay sa tahanan. Makakatulong ang rehabilitasyon upang makahanap ng paraan palabas sa kinatatakutang one-way na kalye mula sa ospital diretso sa isang care home. Ang layunin ay mamuhay nang nakapag-iisa, posibleng may suporta ng mga serbisyo sa pangangalaga ng outpatient.

Pagpapanatili ng kalayaan

Para sa mga taong nagtatrabaho pa, ang rehabilitasyon ay pangunahing dapat na makapagbigay sa kanila ng kakayahan na makabalik sa kanilang karaniwang trabaho. Gayunpaman, sa pagtaas ng edad, nagbabago ang mga layunin. Ang layunin ngayon ay muling mabawi, mapabuti o mapanatili ang malayang pamumuhay sa sariling tahanan (pang-araw-araw na kakayahan). Ang layunin ay bawasan o pigilan ang pangangailangan para sa pangangalaga.

Mga opsyon sa rehabilitasyon

Bilang karagdagan, ang mga senior citizen ay dapat na makarating sa day clinic o isang outpatient rehabilitation center na malapit sa kanilang tahanan mismo, sa tulong ng mga kamag-anak o isang organisadong serbisyo ng pick-up at delivery. Ang rehabilitasyon ng outpatient ay karaniwang limitado sa 20 araw ng paggamot. Kung ang tinukoy na layunin ng paggamot ay hindi nakamit sa panahong ito, maaari kang mag-aplay sa kompanya ng seguro para sa isang extension sa panahon ng rehabilitasyon.

Ang landas sa rehab

Ang mas maagang pagsisimula ng rehab, halimbawa pagkatapos ng isang stroke, mas magiging matagumpay ito. Bago ka pumili ng pasilidad ng rehabilitasyon, kailangan mong kumuha ng pag-apruba mula sa iyong kompanya ng segurong pangkalusugan. Karaniwan, ang doktor na gumagamot sa iyo sa ospital ay magsusumite ng aplikasyon.

Ang mga aplikasyon sa rehabilitasyon ay maaari ding isumite ng mga doktor sa pribadong pagsasanay o kasunod ng pagtatasa ng Serbisyong Medikal ng Health Insurance Funds (MDK). Sa kaso ng insurance ng pribadong pangangalaga, ito ay ginagawa ng Medicproof. Ang mga serbisyong panlipunan ng ospital, ang kompanya ng segurong pangkalusugan o mga espesyal na portal ng internet ay maaaring makatulong sa iyo na pumili ng angkop na pasilidad ng rehabilitasyon.

Ang rehab ay kapaki-pakinabang:

  • Ang walong linggo ng pagsasanay sa mga kagamitan sa fitness ay maaaring masusukat na mapataas ang lakas ng kalamnan kahit na sa 65- hanggang 95 taong gulang*.
  • Ang mga sinanay na kalahok sa pag-aaral ay hindi gaanong nababalisa sa mga bagong hamon.

Therapy team

Ang average na edad ng mga pasyente sa rehabilitasyon ng geriatric ay humigit-kumulang 80 taon. Bilang karagdagan sa kanilang pangunahing karamdaman, ang mga pasyente ay halos palaging may mga karagdagang kondisyon na nangangailangan din ng paggamot. Ang makulay na hodgepodge na ito ng iba't ibang karamdaman sa kalusugan ay tinutugma ng isang parehong makulay na pangkat ng paggamot: Ang mga doktor, nars, physiotherapist, occupational therapist, speech therapist, social pedagogue, psychologist at nutritionist ay nagtutulungan.

Pagkatapos ng unang ilang araw ng paggamot sa rehabilitasyon, ang mga partikular na layunin ay itinakda para sa bawat indibidwal na pasyente ng rehabilitasyon (geriatric assessment): Nangangahulugan ito na ang mga provider ng paggamot ay hindi gaanong nakatuon sa diagnosis at higit pa sa mga kasalukuyang kapansanan. Ang lahat ng miyembro ng pangkat ng paggamot ay nag-uulat kung aling mga kapansanan at problema ang kanilang natuklasan sa kanilang lugar. Ang potensyal ng rehabilitasyon ay sama-samang tinutukoy at ang mga lingguhang pagpupulong ay gaganapin upang suriin kung ang mga layunin ay makakamit.

Pagganyak – ang maging-lahat at wakas-lahat

Paghahanda para sa bahay

Sa panahon ng therapy, ang mga physiotherapist at occupational therapist ay nagbibigay sa mga pasyente ng mga indibidwal na inangkop na tulong hangga't kinakailangan. Ang mga therapist ay pamilyar din sa mga kamag-anak sa mga kapansanan at mga tulong tulad ng wheelchair o rollator.

Sinasamahan ng mga occupational therapist o social pedagogue ang pasyente minsan sa kanilang tahanan. Sinusuri nila kung ang ilang mga tulong ay maaaring gawing mas madali ang buhay sa tahanan o kung kailangan ang mga hakbang sa conversion (home adaptation). Gayunpaman, ang lokal na appointment na ito ay maaari ring magbunyag na ang pagbabalik sa kasalukuyang kapaligiran sa tahanan ay nagdudulot ng masyadong mataas na panganib sa kaligtasan.

Ang isang outpatient safety net ay naka-set up sa tamang oras bago lumabas upang matiyak ang sapat na medikal, nursing at domestic na pangangalaga sa bahay.

Huwag kang bibitaw

Napakahalaga ng papel ng mga kamag-anak. Ang pagkilala at paghihikayat ay nagpapalakas ng motibasyon at tiwala sa sarili na lampas sa pananatili sa rehabilitasyon. Upang matiyak na ang mga layunin sa rehabilitasyon na nakamit ay nagpapatuloy sa mahabang panahon, ang mga pagsasanay na natutunan ay dapat ding maging mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na gawain pagkatapos.

Ang mga physiotherapist, halimbawa, ay dapat suriin ang independiyenteng follow-up na therapy na ito sa mas mahabang pagitan.