Seroquel para sa Schizophrenia

Ang aktibong sangkap na ito ay nasa Seroquel

Ang aktibong sangkap sa Seroquel ay quetiapine. Ito ay kabilang sa pangkat ng mga hindi tipikal na antipsychotics at nakikipag-ugnayan sa maraming docking site ng mga nerve messenger (neurotransmitter receptors) sa central nervous system.

Ang epekto nito sa schizophrenia at bipolar disorder ay pangunahing nauugnay sa pagsugpo ng serotonin at dopamine receptors. Sa ganitong paraan, ang mga antidepressant at antipsychotic na epekto ay pinagsama (antipsychotic = epektibo laban sa mga guni-guni, maling akala, mga estado ng pagkalito, atbp.).

Sa paggawa nito, ang Seroquel ay nagdudulot ng mas kaunting mga tinatawag na extrapyramidal side effect (mga sakit sa paggalaw) kaysa sa mas lumang antipsychotics.

Kailan ginagamit ang Seroquel?

Ang gamot ay ginagamit upang gamutin:

 • Schizophrenia (kumplikadong sakit sa isip na nakakaapekto sa pag-iisip, katalusan, at iba pang proseso).
 • Lugang

Ano ang mga side-effects ng Seroquel?

Ang pinakakaraniwang epekto ng Seroquel ay ang pag-aantok, pananakit ng ulo, pagkahilo, tuyong bibig, mga sakit sa paggalaw, at mga pagbabago sa antas ng kolesterol.

Kadalasan, ang pagkuha ng Seroquel ay nagdudulot ng pagtaas ng timbang, pagtaas ng gana, at pagpapanatili ng tubig sa mga binti (edema). Posible rin ang pagbabago sa mga antas ng hormone, pagbilis ng tibok ng puso, malabong paningin, hirap sa paghinga, at pagbaba ng presyon ng dugo.

Paminsan-minsan, ang mga overreaction ng immune system, ang pagbuo ng diabetes, mga seizure, panandaliang kawalan ng malay, pagbagal ng tibok ng puso, pamamaga ng mucosa ng ilong, kahirapan sa paglunok, kapansanan sa pag-ihi, at sekswal na dysfunction ay naiulat.

Napakadalang, ang gamot ay nagdudulot ng malakas na reaksyon ng hindi pagpaparaan na may pamamaga sa paghinga, pagbaba ng presyon ng dugo at kawalan ng malay o pagkalusaw ng mga kalamnan ng kalansay.

Bilang karagdagan, ang sikolohikal na kakulangan sa ginhawa ay maaari ding mangyari sa panahon ng paglunok. Kabilang dito ang mga takot na hindi mabibigyang katwiran, mga bangungot at mga pag-iisip ng pagpapakamatay, na sa mga bihirang kaso ay maaaring maging pag-uugali ng pagpapakamatay.

Kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng ganitong uri o mga side effect na hindi nabanggit, mangyaring kumunsulta kaagad sa doktor. Tatalakayin niya ang karagdagang hakbang sa iyo.

Ang biglaang paghinto nang hindi muna unti-unting binabawasan ang dosis ng Seroquel ay maaaring magdulot ng insomnia, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pananakit ng ulo, pagkahilo, at pagkamayamutin.

Ano ang dapat mong malaman kapag gumagamit ng Seroquel

Ang pang-araw-araw na dosis ng mga normal na tablet ay nahahati sa ilang mga indibidwal na dosis, ang bawat isa ay dapat inumin na may sapat na likido. Ang mga Seroquel sustained-release tablets (ilabas ang aktibong substance nang may pagkaantala) ay iniinom isang beses sa isang araw isang oras bago kumain.

Ang mga sustained-release na tablet ay hindi dapat durugin, durog, o hatiin dahil mawawala ang epekto ng delayed-release.

Seroquel: contraindications

Ang gamot na Seroquel ay hindi dapat gamitin sa:

 • hypersensitivity sa aktibong sangkap na nilalaman o sa iba pang mga bahagi ng gamot
 • sabay-sabay na paggamit ng malalakas na CYP3A4 inhibitors, hal. ilang gamot sa HIV, antifungal agent mula sa azole group (gaya ng ketoconazole at itraconazole), macrolide antibiotics (tulad ng erythromycin at clarithromycin)

Seroquel: mga babala at pag-iingat

 • dati nang mga problema sa cardiovascular (hal. cardiac arrhythmias, mababang presyon ng dugo)
 • Stroke
 • mga karamdaman sa pag-andar ng atay
 • @ dati nang mga seizure
 • Diabetes mellitus (diabetes)
 • mga abnormalidad sa bilang ng dugo (lalo na tungkol sa mga puting selula ng dugo)
 • demensya

Kung gusto ng iyong doktor na magreseta ng Seroquel at umiinom ka na ng iba pang mga gamot, dapat mong sabihin sa kanya. Ito ay totoo lalo na kung:

 • mga gamot na ginagamit upang gamutin ang epilepsy (mga seizure)
 • mga gamot na nakakaapekto sa presyon ng dugo o aktibidad ng puso
 • mga gamot upang gamutin ang mga karamdaman sa pagtulog
 • @ iba pang mga antipsychotic na gamot (thioridazine o mga paghahanda na naglalaman ng lithium)

Huwag uminom ng gamot na may mga inuming nakalalasing, dahil ang pag-inom ng parehong mga sangkap sa parehong oras ay maaaring magdulot ng labis na pag-aantok.

Seroquel: pagbubuntis at paggagatas

Ang mga bagong panganak na nalantad sa antipsychotics, kabilang ang Seroquel, sa huling tatlong buwan ng pagbubuntis ay nasa mas malaking panganib para sa mga extrapyramidal movement disorder, pagkabalisa, at mga problema sa pagpapakain.

Kung ang Seroquel ay dapat gamitin sa panahon ng pagpapasuso, ang maagang pag-awat ay maaaring maipapayo dahil ang gamot ay pumapasok sa gatas ng ina at maaaring ilipat sa sanggol. Itinuturing ng mga eksperto sa Pharmacovigilance and Advisory Center para sa Embryonic Toxicology sa Charité-Universitätsmedizin na ang monotherapy ng aktibong sangkap ng Seroquel ay katanggap-tanggap sa ilalim ng mahusay na pagmamasid ng bata.

Seroquel: kakayahang magmaneho at magpatakbo ng mga makina

Ang Seroquel ay kumikilos sa gitnang sistema ng nerbiyos at maaaring limitahan ang kakayahang magsagawa ng mga aktibidad na nangangailangan ng pansin. Samakatuwid, dapat kang maghintay na magpatakbo ng mga sasakyan at makinarya hanggang sa maging malinaw kung paano tumugon ang iyong katawan sa gamot.

Seroquel: mga bata at kabataan

Sa Switzerland, maaaring gamitin ang Seroquel para sa paggamot ng schizophrenia mula sa edad na 13, at para sa paggamot ng bipolar disorder mula sa edad na sampu. Gayunpaman, nalalapat lang ito sa mga hindi-retarded na tablet.

Paano makakuha ng Seroquel

Ang Seroquel ay makukuha sa Germany, Austria, at Switzerland bilang isang de-resetang gamot mula sa mga parmasya sa pagharap ng isang reseta. Maaari itong mabili sa iba't ibang konsentrasyon ng aktibong sangkap (25 mg hanggang 400 mg).