Pagbabakuna sa Shingles: Mga Benepisyo at Mga Panganib

Ano ang pagbabakuna sa shingles?

Pinoprotektahan ng bakuna sa shingles ang mga nabakunahan mula sa pagsiklab ng shingles (herpes zoster). Ang sakit na ito ay sanhi ng varicella zoster virus, na nagiging sanhi ng bulutong-tubig kapag unang nahawahan, pagkatapos ay nananatili sa katawan at maaaring magdulot ng isa pang sakit sa bandang huli ng buhay: shingles.

Ang pagbabakuna ay nag-iwas sa karamihan sa mga nabakunahan ng mga pantal sa balat at ang sakit na maaaring tumagal ng ilang linggo o buwan.

Magbasa nang higit pa tungkol sa mga sanhi, sintomas at kahihinatnan ng herpes zoster sa artikulo sa shingles.

Ang bakuna sa shingles

Para sa pagbabakuna ng shingles (pagbabakuna sa herpes zoster), ang Standing Committee on Vaccination sa Robert Koch Institute (STIKO) ay nagrerekomenda ng patay na bakuna. Naglalaman ito ng isang partikular na bahagi ng shingles pathogen na nagpapasigla sa immune system upang makagawa ng mga tiyak na antibodies.

Pagbabakuna sa shingles: Anong mga side effect ang maaaring mangyari?

Ang pagbabakuna sa shingles gamit ang bakunang Tot ay itinuturing na ligtas. Ang mga pag-aaral na isinagawa para sa pag-apruba ng bakuna ay hindi nagpakita ng katibayan ng malubhang epekto o ang paglitaw ng mga sakit na autoimmune bilang resulta ng pagbabakuna.

Humigit-kumulang isa sa sampung taong nabakunahan ay nagkakaroon ng mga lokal na reaksyon sa lugar ng pag-iiniksyon (pananakit, pamumula, pamamaga) at/o mga pangkalahatang sintomas tulad ng pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, lagnat o pagkapagod. Minsan namamaga din ang mga lymph node. Ang pananakit ng kasukasuan ay nangyayari rin paminsan-minsan.

Ang mga side effect na ito ng shingles vaccine ay nagpapakita na ang katawan ay tumutugon sa patay na bakuna. Karaniwang bumababa ang mga ito pagkatapos ng isa hanggang tatlong araw.

Gaano kadalas kailangang ibigay ang pagbabakuna?

Kung dumaranas ka ng mahinang immune system, pinakamahusay na makipag-usap sa iyong dumadating na manggagamot kapag ang tamang oras ay para sa dalawang pagbabakuna sa shingles. Ito ay totoo lalo na kung ang iyong kakulangan sa immune ay dahil sa medikal na paggamot (tulad ng chemotherapy o cortisone therapy).

Pangalawang shingles vaccine na ibinigay ng masyadong maaga?

Minsan ang pangalawang bakuna sa shingles ay hindi sinasadyang naibigay nang wala pang dalawang buwan pagkatapos ng unang dosis ng bakuna. Pagkatapos ay walang proteksyon sa immune. Upang mabuo ang ninanais na proteksyon sa bakuna, ang maagang pangalawang pagbabakuna ng shingles ay binibilang na ngayon bilang ang unang dosis ng bakuna. Sa pinakamaagang dalawa at sa pinakahuling anim na buwan mamaya, ang susunod na pagbabakuna sa shingles ay susundan.

Ang pangalawang pagbabakuna sa shingles ay naibigay nang huli na?

Pagbabakuna sa shingles: Kanino ito inirerekomenda?

Ang pagbabakuna ng shingles ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga matatandang tao, dahil mas malamang na magkaroon sila ng herpes zoster kaysa sa mga nakababata. Sa partikular, ang mga taong may malubhang pinag-uugatang sakit o mahinang immune system (dahil man sa sakit o bilang resulta ng paggamot gaya ng chemotherapy) ay nasa panganib: hindi lamang sila mas madaling kapitan sa sakit na shingles, ngunit mas madalas din silang magkaroon ng malubhang kurso. at mga komplikasyon.

Para sa kadahilanang ito, inirerekomenda ng mga eksperto sa STIKO ang pagbabakuna ng shingles gamit ang patay na bakuna sa bansang ito sa mga sumusunod na grupo ng mga tao:

  • Lahat ng tao na higit sa 60 taong gulang
  • Lahat ng taong may edad na 50 pataas na may congenital o nakuhang immune deficiency o pinag-uugatang sakit (hal. HIV, diabetes, rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, Crohn's disease, ulcerative colitis, COPD, hika, talamak na kidney failure)

Pagbabakuna sa shingles: sino ang hindi dapat mabakunahan?

  • Sa kaso ng kilalang allergy sa alinman sa mga bahagi ng bakuna.
  • Kung naganap ang mga reaksiyong alerhiya pagkatapos ng unang dosis ng bakuna sa shingles
  • Kung ang isang tao ay kasalukuyang may talamak, malubha, lagnat na karamdaman (pagkatapos ang pagbabakuna ay ipinagpaliban hanggang sa ibang pagkakataon)
  • Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso
  • Sa mga bata

Gaano kabisa ang pagbabakuna sa shingles?

Parehong shingles disease at patuloy na pananakit ng nerve (post-herpetic neuralgia, post-zoster pain) ay mahusay na napipigilan ng inirerekomendang patay na bakuna. Nagbibigay ito ng 92 porsiyentong proteksyon laban sa shingles at 82 porsiyentong proteksyon laban sa post-herpetic neuralgia para sa mga taong edad 50 at mas matanda.

Ang proteksyon sa bakuna ay bahagyang bumababa sa edad: halimbawa, ang mga taong 70 o mas matanda sa panahon ng pagbabakuna ay humigit-kumulang 90 porsiyentong protektado laban sa mga shingle.

Pagbabakuna sa shingles: Ano pa ang mahalaga

Ang pagbabakuna ay hindi angkop para sa paggamot ng mga shingles o sa mga huling epekto nito (tulad ng post-herpetic neuralgia)!

Pagbabakuna nang walang kilalang sakit na bulutong-tubig?

Ang ilang mga tao ay hindi alam kung sila ay nagkaroon ng bulutong-tubig at samakatuwid ay nasa panganib para sa shingles. Gayunpaman, ang mga virus ng bulutong-tubig ay lubhang nakakahawa. Samakatuwid, ipinapalagay na halos lahat ng mga tao na higit sa 50 taong gulang na lumaki sa Europa ay nagkaroon ng bulutong-tubig sa ilang mga punto at sa gayon ay nagdadala ng pathogen na natutulog sa kanilang mga sarili. Ang pagbabakuna ng shingles samakatuwid ay may katuturan din kung hindi ka sigurado tungkol sa isang nakaraang impeksyon sa bulutong-tubig.

Patay na pagbabakuna pagkatapos ng live na pagbabakuna?

Ang ilang matatandang tao ay nakatanggap na ng live shingles vaccine – na may limitadong bisa at tagal ng pagkilos. Para sa kanila, posibleng makatanggap din ng bakuna sa patay na shingles. Gayunpaman, ang agwat sa pagitan ng live at dead shingles vaccine ay dapat na hindi bababa sa dalawang buwan.

Pagbabakuna sa shingles: mga gastos

Ang pagbabakuna sa shingles ay isang benepisyo sa segurong pangkalusugan: Ang mga gastos para sa patay na pagbabakuna ay sinasaklaw ng mga kumpanya ng segurong pangkalusugan ayon sa batas para sa mga taong inirerekomenda ng STIKO na tumanggap ng pagbabakuna. Karamihan sa mga pribadong tagaseguro sa kalusugan ay nagbabayad din para sa pagbabakuna ng shingles.

Kulang ang supply ng bakuna sa shingles: sino ang nakakakuha nito?

Minsan nagiging mahirap ang mga bakuna. Maaari rin itong makaapekto sa bakuna sa shingles, halimbawa, sa mga panahon ng krisis kung kailan may mga kakulangan sa suplay. Upang malaman kung ano ang ginagawa ng mga doktor kapag naganap ang mga kakulangan sa supply ng bakuna sa shingles, basahin ang aming artikulong Mga Kakulangan sa Bakuna.