Sakit umalis | Mga sintomas at sakit ng isang nakapirming balikat

Sick leave

Nakasalalay sa indibidwal na kaso, nagpapasya ang doktor kung at gaano katagal kinakailangan ang isang sick leave dahil sa isang nakapirming balikat. Ito ay lubos na nakasalalay sa kung magkano ang pisikal na pilay ng taong nababahala na talagang nalantad sa kanyang propesyonal na buhay. Ang pasyente ay dapat ding isulat na may sakit sa tagal ng isang mas mahabang hakbang sa rehabilitasyong inpatient, dahil ang kaukulang mga rehabilitasyong klinika ay karaniwang nag-aalok ng isang buong-araw na programa na binubuo ng iba't ibang mga hakbang sa therapy. Kahit na pagkatapos ng isang panukalang rehabilitasyon, posible na ang pasyente ay magpapatuloy na mangailangan ng physiotherapy sa loob ng ilang linggo, hindi bababa sa isang outpatient na batayan, at hindi makakapagtrabaho ng full-time.