Silymarin (Milk Thistle Fruit Exact): Pagsusuri sa Kaligtasan

Hindi salungat na mga epekto ay naiulat sa mga klinikal na interbensyon na pag-aaral na isinagawa hanggang ngayon. Sa mga pag-aaral ng hayop, ang paggamit ng oral ng maximum na 2,500 hanggang 5,000 mg / kg silymarin ay ipinakita na nontoxic at walang sintomas. Pag-iingat ay dapat na maisagawa sa mga kaso ng sobrang pagkasensitibo sa aktibong sangkap at iba pang mga halaman ng genus na Asteraceae (o Compositae; pamilya ng daisy) Sa kawalan ng sapat na data tungkol sa kaligtasan at pagiging epektibo, ang silymarin ay hindi dapat kunin ng mga buntis na kababaihan, mga ina na nagpapasuso, at mga bata at kabataan na wala pang 18 taong gulang.