Social Medicine: Paggamot, Mga Epekto at Panganib

Ang panlipunang gamot ay isang specialty ng gamot na hindi direktang nagbibigay ng pangangalaga sa pasyente. Nakikipag-usap ito sa mga kondisyon ng panlipunan at natural na kapaligiran na sanhi ng mga sakit. Bilang karagdagan, ang medikal na panlipunan ay nababahala sa mga epekto ng sakit sa lipunan. Sa paggawa nito, gumagamit ito ng mga pamamaraan ng iba`t ibang agham at sinusuri din ang mga sakit mula sa aspetong panlipunan at pang-ekonomiya.

Ano ang gamot sa lipunan?

Ang panlipunang gamot ay isang specialty ng gamot ng tao na hindi direktang nagbibigay ng pangangalaga sa pasyente. Ang mga gawain ng panlipunang gamot ay kasama ang pag-aaral o pagsusuri ng mga epekto at mga pakikipag-ugnayan of kalusugan at sakit sa mga indibidwal at lipunan. Sa kaibahan sa karamihan ng iba pang mga specialty sa medisina, ang larangan ng medikal na gamot ay hindi lamang nauukol sa indibidwal, ngunit sa buong lipunan o populasyon. Para sa kadahilanang ito, ang sosyolohiya, sikolohiya, epidemiology, gawaing panlipunan, at ekonomiya ay nakakaimpluwensya rin sa espesyalista sa medisina ng panlipunang gamot. Ang medikal na gamot ay hindi pangunahing nag-aalala sa lunas ng indibidwal, ngunit sa pag-aaral ng mga sanhi ng mga sakit at kalusugan karamdaman, lalo na ang tinatawag na mga karaniwang karamdaman. Bilang karagdagan, ang medikal na gamot ay nababahala sa pag-unlad ng preventive mga panukala at sa mga epekto ng sakit at kalusugan karamdaman sa populasyon o lipunan.

Mga paggagamot at therapies

Dahil ang panlipunang gamot ay hindi isang larangan ng direktang pangangalaga ng pasyente, hindi ito nag-diagnose at tinatrato ang mga sakit. Sa specialty na medikal na ito, ang pokus ay higit pa sa pagsasaliksik ng dalas at pamamahagi pati na rin ang mga sanhi ng mga sakit at karamdaman sa kalusugan, lalo na ang mga karaniwang sakit. Bukod dito, ang gamot sa lipunan ay nababahala sa pagbuo ng preventive mga panukala. Ang lahat ng mga isyu ng panlipunang gamot ay hinarap sa pagsasaalang-alang sa panlipunan at natural na kapaligiran, pangangalaga ng kalusugan at seguridad sa lipunan at ang kanilang mga institusyon. Ang layunin ng medikal na gamot ay upang suriin ang epekto ng mga sakit sa lipunan at ang kanilang pag-unlad sa konteksto ng panlipunan at natural na kapaligiran. Bilang karagdagan, ang gamot sa lipunan ay gumagawa ng mga panukala sa pag-iwas mga panukala at nakikipag-usap sa pamamahala ng mga karaniwang problema sa kalusugan at ang kanilang panlipunang kahihinatnan sa populasyon. Isinasaalang-alang din ang mga kahihinatnan ng ekonomiya ng mga sakit. Para sa kadahilanang ito, ang medikal na panlipunan ay nababahala rin sa pagbuo ng mga hakbang upang maibalik ang kakayahang gumana pagkatapos ng sakit. Ang muling pagsasama sa buhay ng pagtatrabaho sa gayon ay isang lugar din na tinutugunan ng medikal na gamot. Bilang karagdagan, ang pagharap sa mga paghihigpit na nauugnay sa sakit sa kakayahang magtrabaho ay isang gawain ng gamot sa lipunan. Dapat pansinin, gayunpaman, na ang layunin ng medikal na gamot ay hindi upang rehabilitahin ang indibidwal, ibig sabihin, ang pasyente, tulad ng kaso sa pisikal at rehabilitatibong gamot, halimbawa, ngunit upang gawing magagamit sa lipunan ang nagtatrabaho na kakayahan. muli Alinsunod dito, ang pagtatasa ng trabaho at kakayahan sa pagganap ng taong may sakit ay kumakatawan sa isang malaking bahagi ng gawain ng isang social manggagamot. Sa kabuuan, masasabing ang medikal na gamot ay gumaganap din ng isang mahalagang papel sa sosyo-politikal. Sinisiyasat nito ang mga sanhi at epekto ng mga sakit, isinasaalang-alang hindi lamang ang mga medikal ngunit pati na rin ang mga aspeto ng panlipunan at pang-ekonomiya. Ang mga epekto sa lipunan at mga sanhi ng isang sakit, lalo na ang isang laganap na sakit, sa lipunan ay sinasaliksik at binuo ang mga hakbang para sa pag-iwas. Bukod dito, ginagawa ang mga pagsisikap upang makabuo ng mga hakbang para sa muling pagsasama sa labor market at lipunan. Ang ugnayan ng isang tiyak na pamumuhay sa paglitaw ng ilang mga sakit ay sinaliksik din at tasahin ng gamot sa lipunan.

Mga pamamaraan sa pag-diagnose at pagsusuri

Bilang karagdagan sa kaalamang medikal, ang mga manggagamot sa lipunan ay nangangailangan din ng isang mahusay na kaalaman sa batas panlipunan, ang samahan ng mga institusyong panseguridad sa seguridad at ang samahan ng segurong pangkalusugan. Bilang karagdagan sa nabanggit na pagsasaliksik sa mga sanhi at panlipunang epekto ng mga karamdaman, kasama rin sa mga gawain ng panlipunang gamot ang pagtatasa sa kakayahan ng pasyente na gumana at magawa. Para sa lahat ng mga gawaing ito, ginagamit ng medikal na gamot ang mga pamamaraan ng epidemiology, istatistika, demograpiya, pag-iwas at iba pang mga bukirin. Ang mga manggagamot na nakakuha ng karagdagang pamagat ng panlipunang gamot samakatuwid ay may kaalaman hindi lamang sa larangan ng gamot ng tao, kundi pati na rin sa larangan ng batas panlipunan at lahat ng iba pang mga specialty na kinakailangan para sa pagsasanay ng medikal na gamot. Ang diagnosis at paggamot ng mga sakit ay hindi isa sa mga gawain ng gamot sa lipunan. Hindi ito pangunahing pakikitungo sa indibidwal, ngunit higit sa lahat sa buong populasyon o lipunan. Diagnosis at terapewtika samakatuwid ay hindi natupad. Sa halip, ang pagsusuri at pagtatasa ng dalubhasa ang pangunahing pokus ng mga aktibidad na panlipunan medikal. Ang mga pahayag ay ginawa tungkol sa kapasidad sa trabaho at pagganap. Madalas din silang nagbibigay ng mga dalubhasang opinyon. Pangunahing nagtatrabaho ang mga manggagawang panlipunan ng serbisyong medikal ng mga pondo ng segurong pangkalusugan, ang seguro sa pensiyon ng Aleman, ang serbisyong medikal na panlipunan ng Pederal na Mga Minero na Seguro o mga pondo ng pensiyon. Dito malinaw na makikita na ang pagtatasa ng trabaho at kakayahan sa pagganap ay may malaking kahalagahan sa karamihan ng mga aktibidad na pang-medikal na panlipunan. Sa mga tuntunin ng panlipunang gamot, napakahalaga na isaalang-alang hindi lamang ang sakit mismo, kundi pati na rin ang panlipunan at natural na mga kondisyon sa kapaligiran, talambuhay at sa pangkalahatan ang mga pangyayari sa buhay. Ang medikal na gamot ay isa sa mga paksa sa ekolohiya sa seksyong klinikal ng paaralang medikal.