Kakulangan sa Sodium: Mga Sintomas, Sanhi at Paggamot

Kakulangan sa sodium: Mga sanhi

Ang mababang antas ng sodium ay nahahati sa dalawang anyo – absolute at relative na sodium deficiency. Habang sa una, talagang napakaliit ng sodium sa dugo, ang kamag-anak na kakulangan sa sodium ay nagreresulta mula sa pagbabanto ng dugo na may sobrang dami ng likido.

Ganap na kakulangan ng sodium

Ang ganap na hyponatremia ay kadalasang nagreresulta mula sa pagkawala ng labis na sodium sa katawan. Ito ay maaaring dahil sa mga sumusunod na dahilan, bukod sa iba pa:

  • Sakit sa bato na may mas mataas na pagkawala ng asin
  • Kakulangan ng mineralocorticoid
  • Pagtatae at pagsusuka
  • peritonitis (pamamaga ng peritoneum)
  • Pancreatitis (pamamaga ng pancreas)
  • Sagabal sa bituka (ileus)
  • Burns

Ang pag-inom ng mga gamot sa pagpapatapon ng tubig (diuretics) ay maaari ring mapataas ang pag-aalis ng sodium, na posibleng humantong sa hyponatremia.

Kamag-anak na kakulangan ng sodium

Ang dilutional hyponatremia ay kadalasang nabubuo bilang resulta ng dysfunction ng iba't ibang organ, halimbawa, cardiac insufficiency (heart failure), renal insufficiency (kidney failure), o cirrhosis ng atay. Ang pag-inom ng distilled water ay nagpapababa rin ng mga antas ng sodium.

Kakulangan sa sodium: sintomas

Talamak na kakulangan sa sodium: paggamot

Ang paggamot ay depende sa sanhi at lawak ng hyponatremia. Sa kaso ng dilutional hyponatremia, halimbawa, ang paggamit ng likido ay dapat paghigpitan. Kung minsan ang pangangasiwa ng mga dehydrating na gamot (diuretics) ay kailangan din.

Kung ang isang pasyente ay nagpapakita ng mga sintomas tulad ng nabagong kamalayan o mga seizure, ang kakulangan sa sodium ay dapat tratuhin ng isang saline infusion (karaniwan ay 0.9% NaCl solution). Mahalaga na ang kakulangan ng sodium ay hindi masyadong mabilis na naitama: Ito ay dahil ang biglaang pagtaas ng mga antas ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon sa utak, tulad ng pagdurugo. Para sa kadahilanang ito, malapit na sinusubaybayan ng doktor ang mga antas ng sodium sa buong infusion therapy.

Talamak na kakulangan sa sodium: paggamot

Kung nais ng isang tao na mabayaran ang isang talamak na kakulangan sa sodium, ang paggamot sa pinagbabatayan na sakit o ang pag-aalis ng sanhi ay nasa harapan. Halimbawa, kung ang ilang mga gamot ay may pananagutan sa patuloy na kakulangan ng sodium, dapat itong ihinto o bawasan ang kanilang dosis. Sa pamamagitan ng regular na pagsukat ng mga halaga ng dugo, sinusuri ng doktor kung ang kakulangan sa sodium ay maaaring mabayaran.