Sotalol: Mga Epekto at Mga Side Effect

Paano gumagana ang sotalol?

Ang Sotalol ay isang tinatawag na class III na antiarrhythmic na gamot (= potassium channel blocker). Pinapahaba nito ang electrical excitation (action potential) sa atria at ventricles ng puso sa pamamagitan ng pagpigil sa pag-agos ng potassium ions mula sa mga selula ng kalamnan ng puso.

Sa gayon, pinahaba ng Sotalol ang tinatawag na QT interval. Ang agwat na ito sa ECG ay kumakatawan sa kabuuang tagal ng ventricular excitation

Excitation ng puso

Ang ating puso ay dapat magkontrata (kontrata) sa mga regular na pagitan upang mag-bomba ng dugo sa sistema ng sirkulasyon - iyon ay, upang matustusan ang katawan at mga organo nito ng dugo.

Ang bawat pag-urong ng kalamnan ng puso ay na-trigger ng isang elektrikal na paggulo ng mga selula ng kalamnan sa puso. Ang paggulo na ito ay nagsisimula sa tinatawag na mga cell ng pacemaker ng sinus node:

Ang karagdagang paghahatid ng paggulo ay nangyayari sa pamamagitan ng tinatawag na His bundle, ang ventricular bundle at ang Purkinje fibers sa mga silid ng puso (ventricles). Sa pamamagitan ng masalimuot na sistemang ito, ang puso ay pinipigilan sa paghinto ng ilang beses.

Humigit-kumulang 60 hanggang 80 mga pagganyak bawat minuto ay nagmumula sa sinus node.

Ano ang mga epekto?

Ang Sotalol (tulad ng ibang mga antiarrhythmic na gamot) ay maaari ding mag-trigger ng potensyal na mapanganib na cardiac arrhythmias (tulad ng torsade de pointes). Samakatuwid, tinatasa ng mga gumagamot na manggagamot ang profile ng panganib sa benepisyo nang paisa-isa para sa bawat pasyente bago magreseta ng sotalol.

Para sa mas bihirang side effect, tingnan ang package insert ng iyong sotalol na gamot. Makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko kung pinaghihinalaan mo ang anumang hindi gustong epekto.

Gaano kapanganib ang sotalol?

Ang panganib ng mga cardiac arrhythmia na dulot ng droga (hal., torsade de pointes) ay minaliit sa loob ng mahabang panahon. Samantala, gayunpaman, ang mga antiarrhythmic na gamot ay napapailalim sa maraming contraindications at mga paghihigpit sa paggamit dahil sa panganib na ito.

Kung kinakailangan ang therapy na may mga antiarrhythmic na gamot, maingat na sinusubaybayan ng mga gumagamot na manggagamot ang mga pasyente.

Kailan ginagamit ang sotalol?

Paano kumuha ng sotalol

Available ang Sotalol bilang mga tablet na naglalaman ng 80 o 160 milligrams ng aktibong sangkap. Kunin ang mga tablet na hindi nangunguya bago kumain na may maraming likido (hal., isang basong tubig).

Ang paggamot ay karaniwang nagsisimula sa mga matatanda na may 80 milligrams ng sotalol dalawang beses araw-araw. Kung ang dosis na ito ay hindi gumana nang sapat, maaari itong dagdagan pagkatapos ng dalawa hanggang tatlong araw sa pinakamaagang - sa 80 milligrams tatlong beses araw-araw sa 160 milligrams dalawang beses araw-araw.

Sa panahon ng pagsasaayos ng dosis, ang pag-andar ng puso ng mga pasyente ay maingat na sinusubaybayan. Kinakailangan din ang regular na pagsusuri sa panahon ng paggamot.

Kailan hindi dapat inumin ang sotalol?

Ang Sotalol sa pangkalahatan ay hindi dapat gamitin sa mga sumusunod na kaso:

 • Kung ikaw ay hypersensitive o allergic sa aktibong sangkap o alinman sa iba pang mga sangkap ng gamot.
 • pagkatapos ng matinding atake sa puso
 • pagkabigla
 • sa konteksto ng kawalan ng pakiramdam, na pinapaboran ang pinababang cardiac output
 • dysfunction ng "pacemaker" ng puso (sinus node syndrome o sick sinus syndrome)
 • katamtaman at mataas na antas ng kaguluhan ng paghahatid ng paggulo sa pagitan ng atria at ventricles (AV block ng ikalawa o ikatlong antas)
 • cardiac arrhythmia na may mabagal na tibok ng puso (bradycardia)
 • dati nang QT na pagpapahaba ng oras
 • pagkabigo sa bato (dahil ang sotalol ay pinalabas sa pamamagitan ng mga bato)
 • mababang presyon ng dugo (hypotension)
 • late-stage peripheral circulatory disorder (hal. sa mga braso, binti)
 • mga sakit sa paghinga na may pagpapaliit ng mga daanan ng hangin (obstructive respiratory disease) tulad ng COPD at bronchial asthma
 • mababang pH ng dugo na sanhi ng metabolically (metabolic acidosis)
 • hindi ginagamot na pheochromocytoma (bihirang tumor ng adrenal cortex)
 • mga bata at kabataan sa ilalim ng 18 taong gulang (kakulangan ng karanasan)

Ang mga pakikipag-ugnayan ng gamot na ito ay maaaring mangyari sa sotalol

Ang sabay-sabay na paggamit ng iba pang mga ahente na humaharang din sa mga beta receptor ay nagtataguyod ng pagbaba ng presyon ng dugo at pagbagal ng tibok ng puso (bradycardia).

Ang Sotalol, tulad ng iba pang mga antiarrhythmic na gamot at narcotics, ay maaaring mabawasan ang pumping force ng puso. Ang tinatawag na negatibong inotropic effect na ito ay maaaring tumaas kapag pinagsama ang mga ahente na ito.

 • iba pang mga antiarrhythmic na gamot (tulad ng flecainide, ajmaline, amiodarone, dronedarone)
 • antidepressants (SSRIs, tri- at ​​tetracyclics tulad ng fluoxetine, (es-)citalopram, sertraline, amitriptyline, imipramine, maprotiline)
 • Mga antibiotic (tulad ng ciprofloxacin, moxfloxacin, erythromacin, clarithromycin, at azithromycin)
 • Mga antimalarial (tulad ng chloroquine at halofantrine)
 • Mga ahente laban sa mga alerdyi (antihistamine) tulad ng famotidine, promethazine at diphenhydramine
 • Mga anti-nausea agent (tulad ng domperidone at ondansetron)
 • Donepezil (ahente para sa demensya)
 • Methadone (kapalit ng opioid dependence)
 • Hydroxyzine (anti-anxiety agent)
 • Fluconazole (antifungal agent)

Ang epekto ng sotalol sa rate ng puso (pagbaba) at pagpapadaloy (pagbagal) ay maaaring tumaas kung ang alinman sa mga sumusunod na ahente ay ginagamit nang sabay:

 • Clonidine, reserpine, o alpha-methyldopa (mga ahente para sa hypertension at iba pang kondisyon)
 • guanfacine (ahente para sa ADHD)
 • cardiac glycosides (mga ahente para sa pagpalya ng puso)

Sa kabaligtaran, ang presyon ng dugo ay maaari ding bumaba nang husto kapag ang ilang mga gamot ay iniinom nang sabay-sabay. Kasama sa mga gamot na ito ang:

 • Tricyclic antidepressants (tulad ng amitriptyline)
 • Barbiturates (mga gamot na may sedative, narcotic at sleep-inducing effect, hal. anti-epileptic na gamot gaya ng phenobarbital)
 • Phenothiazines (mga gamot para sa psychoses)
 • Anesthetics (narcotics)
 • Mga gamot sa presyon ng dugo
 • Mga ahente sa pag-dehydrate (diuretics)
 • mga vasodilator (tulad ng glycerol trinitrate)

Ang kakulangan ng magnesiyo ay nagdaragdag ng panganib ng mga arrhythmias na may sotalol. Ang mga proton pump inhibitors (mga gamot sa heartburn) tulad ng omeprazole, lanzoprazole, pantoprazole, at rabeprazole ay pinaghihinalaang nagsusulong ng kakulangan sa magnesium.

Sa potassium-excreting diuretics tulad ng furosemide at hydrochlorothiazide, may panganib ng potassium deficiency-induced cardiac arrhythmias na nagaganap sa panahon ng sotalol therapy.

Pinahuhusay ng Sotalol ang epekto ng ilang mga gamot na pampaluwag ng kalamnan - mga neuromuscular blocker na nagmula sa tubocurarine. Ang mga naturang gamot ay pangunahing ginagamit sa intensive care medicine.

Ang sabay-sabay na paggamit ng sotalol at mga gamot sa diabetes (insulin, oral antidiabetics) ay maaaring mag-trigger ng hypoglycemia at itago ang mga palatandaan nito. Ang panganib ay partikular na naroroon sa panahon ng sabay-sabay na pisikal na pagsusumikap.

Sotalol sa panahon ng pagbubuntis at paggagatas

Sa ngayon, walang sapat na karanasan sa paggamit ng sotalol sa panahon ng pagbubuntis at paggagatas. Ang desisyon sa paggamit ng sotalol ay ginawa ng mga manggagamot kasama ng kanilang mga pasyente.

Dahil mahusay na tumatawid ang sotalol sa inunan, angkop din ito para sa paggamot ng mga arrhythmias na may pinabilis na tibok ng puso (tachycardia) sa hindi pa isinisilang na bata.

Paano kumuha ng gamot na may sotalol