Spinal Canal Stenosis - Mga Ehersisyo 4

Roll up: Sa nakaharang posisyon hilahin ang iyong mga tuhod nang bahagya patungo sa iyo. Ang posisyon na ito ay maaaring hawakan ng ilang segundo o iba-iba sa pamamagitan ng bahagyang paggalaw ng tumba. Magpatuloy sa susunod na ehersisyo.