Spinal Canal Stenosis - Mga Ehersisyo 5

Sa posisyon na nakahiga, pindutin nang mahigpit ang ibabang likod sa sahig, paikot-ikot ang tiyan. Ang mga tuhod ay anggulo 90 ° sa hangin. Isa binti pagkatapos ay nakaunat sa ilalim ng pag-igting ng tiyan at ginabayan ng takong patungo sa sahig (huwag humiga).

Sinusundan ito ng 10 whl. pagkatapos ang pagbabago. Magpahinga ng 30 segundo at ulitin muli ang buong pamamaraan. Magpatuloy sa susunod na ehersisyo.