Spinal Canal Stenosis - Mga Ehersisyo 6

Pagpindot sa dingding: Tumayo ka kasama ang iyong mga takong, pigi, likod at balikat sa isang pader. Sa iyong mga kamay hawakan ang isang timbang (tinatayang 1-2 kg) o ang dalawang dulo ng a theraband kung saan ka naninindigan.

Pindutin ngayon ang ibabang likod ng mahigpit sa pader habang ang magkabilang braso ay nakaunat sa harap ng iyong katawan sa antas ng balikat. Pagkatapos ibababa muli ang iyong mga bisig at gumawa ng 15 Whl. ng ito Magpatuloy sa susunod na ehersisyo.