Spirometry: Kahulugan, Mga Dahilan, Pamamaraan, Pagsusuri

Spirometry: Kailan ito kinakailangan?

Ang mga dahilan para sa spirometric testing ay kinabibilangan ng:

  • Paglilinaw sa sanhi ng talamak na ubo o igsi ng paghinga (dyspnea)
  • Hinala ng mga sakit ng respiratory tract, baga o puso
  • Hinala ng mga sakit ng mga kalamnan sa paghinga
  • talamak na paggamit ng tabako
  • pulmonary function testing bago ang operasyon
  • pangkalahatang pangangalaga sa kalusugan ng pag-iwas
  • occupational health check-up para sa pag-iwas at pagsusuri ng mga sakit sa trabaho

Spirometry: Pagpapatupad

Sa panahon ng spirometry, ang pasyente ay binibigyan ng isang mouthpiece, na nagiging isang aparatong pagsukat para sa at kung saan dapat niyang hawakan nang mahigpit ang parehong mga labi. Sarado ang ilong niya gamit ang nose clip. Sa mga tagubilin ng doktor, ang pasyente ngayon ay humihinga papasok at palabas sa pamamagitan ng mouthpiece sa loob ng mga lima hanggang sampung minuto: Pagkatapos huminga nang malalim hangga't maaari, ang pasyente ay dapat na huminga nang mabilis at malakas hangga't maaari.

Upang maging makabuluhan ang mga natuklasan, napakahalaga na sundin ng pasyente ang mga tagubilin ng doktor nang eksakto sa panahon ng pagsusuri at mahusay na nakikipagtulungan.

Pagsusuri sa bronchospasmolysis

Sa ilang mga kaso (hal para sa diagnosis ng COPD o hika) pinagsasama ng manggagamot ang spirometry sa isa pang pagsukat:

Ang paghahambing ng mga pagbabasa bago at pagkatapos ng pangangasiwa ng gamot ay tumutulong sa manggagamot na paliitin ang diagnosis ng isang respiratory disorder. Kung ang isang-segundong kapasidad ay bumuti sa isang tiyak na lawak sa ikalawang pagsukat kumpara sa unang pagsukat, ang bronchodilator ay lumawak ang dati nang makitid na daanan ng hangin - ang pasyente ay malamang na dumaranas ng hika.

Spirometry: pagsusuri

Ang mga sakit na may makitid na daanan ng hangin, halimbawa, ay nagpapakita ng matagal at nabawasan na pagbuga. Ang Tiffeneau index (= ratio sa pagitan ng isang segundong kapasidad at vital na kapasidad) ay ibababa.

Kung ang vital capacity ay nabawasan, ito ay maaaring dahil sa isang pinababang distensibility ng mga baga (restriction) o pulmonary hyperinflation (emphysema). Ang mga karagdagang pagsisiyasat ay pagkatapos ay kinakailangan upang makilala sa pagitan ng dalawang posibleng dahilan.

Spirometry: Ano ang mga panganib?

Ang Spirometry ay isang simple at halos walang panganib na pamamaraan. Ang malalim na paghinga kung minsan ay maaaring magdulot ng inis na ubo at tuyong bibig o bahagyang pagkahilo. Gayunpaman, ang parehong mga ito ay mabilis na nawawala.