Kahabaan ng kalamnan ng dibdib

"Kahabaan ng braso" Mula sa isang patayo na posisyon, dalhin ang magkabilang braso nang paurong. Hilahin ang balikat pababa. Sa likod ng iyong katawan subukang itaas ang iyong mga bisig nang kaunti nang hindi masyadong nakakakuha sa guwang na likod at idirekta ang iyong itaas na katawan.

Lilikha ito ng isang paghila sa dibdib/ balikat. Hawakan ang posisyon na ito sa loob ng 15 segundo at pagkatapos ay ulitin ito pagkatapos ng isang maikling pahinga. Magpatuloy sa susunod na ehersisyo