Buod | Mga ehersisyo para sa muscular dystrophy

Buod

Dahil walang promising konsepto ng drug therapy para sa mga kalamnan na dystrophies, ang mga ehersisyo na isinagawa bilang bahagi ng therapy ay may pangunahing papel. Pinapayagan nila ang mga pasyente na aktibong gumawa ng isang bagay laban sa mabilis na pag-unlad ng sakit at upang mabawi ang kaunting kalidad ng buhay para sa kanilang sarili. Ang gawain ng pang-araw-araw na pagsasanay at ang malapit na pakikipagtulungan sa mga therapist at iba pang mga pasyente ay nagbibigay sa marami sa kanila ng higit na lakas at bagong lakas ng loob na harapin ang mahirap na landas ng sakit.