Buod | Mga ehersisyo para sa Piriformis Syndrome

Buod

Sa buod, Piriformis Syndrome sa kanyang sarili ay isang sakit na madaling gamutin, ngunit dapat muna itong masuri. Kung ang mga naaangkop na hakbang ay isinasagawa ng manggagamot at ang pasyente ay sumusunod sa plano sa paggamot, ang sindrom ay maaaring madaling pagalingin at maiiwasan ang pag-ulit. Kung nakakaranas ka sakit o paghihigpit sa paggalaw sa lugar ng iyong puwitan, isipin ang iyong piriformis kalamnan. Hindi lahat sakit sa lugar na ito ay kinakailangang nagpapahiwatig ng mga problema sa disc.