Paghahanda sa Kirurhiko – Ano ang ibig sabihin nito

Ano ang paghahanda sa operasyon?

Kasama sa paghahanda para sa operasyon ang iba't ibang hakbang na dapat gawin ng doktor at pasyente bago ang isang surgical procedure. Higit sa lahat, kabilang dito ang isang impormasyong talakayan tungkol sa pamamaraan pati na rin ang mga patakaran sa diyeta at gamot. Depende sa uri ng operasyon, maaaring kailanganin din ang mga karagdagang hakbang, halimbawa

 • Paglilinis ng bituka sa pamamagitan ng pag-inom ng mga espesyal na likido
 • Depilation ng surgical area
 • Pagmarka sa lugar ng operasyon sa katawan (hal. para sa pagpapalaki ng dibdib)
 • Pagpapatatag ng kondisyon ng pasyente, halimbawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga infusions (karaniwan ay sa mga emergency procedure)

Ang doktor at nursing staff ay maingat na nagdodokumento ng mga indibidwal na hakbang bilang paghahanda para sa operasyon sa mga medikal na rekord ng pasyente. Ito ay upang matiyak na walang mahahalagang punto ang nakalimutan.

Paghahanda sa operasyon: Ano ang mangyayari sa panahon ng konsultasyon bago ang operasyon?

Sa panahon ng konsultasyon bago ang operasyon, nalaman ng pasyente ang tungkol sa pamamaraan at ang mga panganib ng isang operasyon. Ang impormasyong ito ay dapat magbigay-daan sa pasyente na gumawa ng matalinong desisyon para sa o laban sa operasyon. Upang matiyak na ang layko ay hindi mapipilitan na gawin ang desisyong ito sa maikling panahon, ang impormasyon ay hindi dapat ibigay "sa operating table". Sa kaso ng paggamot sa inpatient, halimbawa, ang talakayan ng may-kaalamang pahintulot ay dapat maganap kahit isang araw bago.

Sa isip, lalo na sa kaso ng mga mahihirap na pamamaraan, ang pagtalakay sa impormasyon ng pasyente ay dapat nang maganap kapag ang operasyon ay naka-iskedyul. Ang pasyente ay madalas na tumatanggap ng isang sheet ng impormasyon mula sa doktor kung saan ang mga indibidwal na puntos ay naitala sa pagsulat.

Ang konsultasyon sa anesthesiology

Bilang karagdagan sa konsultasyon ng surgeon, ang pasyente ay bibisitahin din ng anesthetist bago ang operasyon. Ipapaliwanag ng anesthetist ang pamamaraan at ang uri ng anesthesia sa pasyente at ipapaliwanag ang mga alternatibo. Ipinapaalam din niya sa pasyente ang tungkol sa mga karaniwang panganib na nauugnay sa kawalan ng pakiramdam at tinanong muli ang pasyente tungkol sa mga nakaraang sakit at gamot. Ito ay nagbibigay-daan sa kanya upang masuri ang mga posibleng indibidwal na kadahilanan ng panganib at planuhin ang anesthesia nang naaayon.

Paghahanda para sa operasyon: ano ang kailangan kong ipaalam sa aking doktor?

Ang iba't ibang sakit o kundisyon ay maaaring tumaas ang panganib ng mga komplikasyon sa panahon ng isang operasyon - kung minsan sa isang lawak na ang pamamaraan ay kailangang kanselahin. Samakatuwid, dapat mong ipaalam sa iyong doktor ang tungkol sa anumang magkakatulad na sakit tulad ng

 • Lagnat (kasalukuyan o kamakailan)
 • Hika o talamak na brongkitis
 • Pagkahilig sa igsi ng paghinga (dyspnea)
 • Altapresyon
 • Mga cramp sa puso o palpitations
 • hindi regular na pulso
 • Mga namuong dugo o kilalang vascular constriction
 • Mga allergy sa mga materyales o gamot (hal. latex o penicillin)
 • Mga nakaraang komplikasyon sa mga naunang interbensyon

Ang isang biglaang banayad na sipon, sa kabilang banda, ay hindi isang problema, lalo na sa mga malulusog na pasyente. Kung mas malala ang sipon o biglang lumala bago ang operasyon, maaaring ipagpaliban ang operasyon. Sa karamihan ng mga kaso, gayunpaman, ang operasyon ay posible na ngayon sa kabila ng sipon.

Paghahanda sa operasyon: Ano ang sinusuri nang maaga?

Kasama sa paghahanda para sa operasyon ang mga komprehensibong diagnostic, lalo na para sa mas mahirap na mga pamamaraan. Ano ang eksaktong kailangang linawin nang maaga ay depende sa uri ng pamamaraan at indibidwal na panganib ng pasyente:

 • Pisikal na pagsusuri (para sa bawat pasyente)
 • ECG (para sa mga pasyente na may mataas na panganib ng mga problema sa puso o umiiral na sakit sa puso)
 • X-ray ng dibdib
 • Pagsusuri ng pulmonary function (para sa mga pasyenteng may dati nang kondisyon sa paghinga at baga)

Ang mahahalagang halaga ng dugo ay tinutukoy din bilang bahagi ng paghahanda bago ang operasyon. Kabilang dito ang blood count, electrolytes, blood sugar, kidney at liver values. Para sa mga pangunahing operasyon, tinutukoy din ang pangkat ng dugo upang ang pasyente ay makatanggap ng angkop na mga reserba ng dugo kung kinakailangan.

Paghahanda para sa operasyon: gamot

Ang gamot sa oral diabetes, halimbawa metformin, ay hindi dapat inumin sa araw ng operasyon! Ang mga diabetic ay maaaring mag-iniksyon ng insulin sa halip, depende sa antas ng asukal sa dugo na sinusukat.

Gayunpaman, mayroon ding mga gamot na maaaring inumin sa araw bago ang operasyon nang walang anumang problema. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor nang eksakto kung ano ang mga ito sa iyong kaso (hal. beta-blockers) at kung anong dosis ang dapat mong inumin. Napakahalaga na sundin mo ang mga tagubilin ng doktor nang buong taimtim! Makakatulong ito upang mabawasan ang panganib ng mga komplikasyon sa panahon ng operasyon.

Antibiotics bago ang operasyon

Upang mabawasan ang panganib ng impeksyon sa sugat, sa ilang mga kaso ang doktor ay nagbibigay ng mga antibiotic kaagad bago ang operasyon sa pamamagitan ng venous access. Ito ay kilala bilang antibiotic prophylaxis. Kapag ito ay kinakailangan ay depende sa uri ng operasyon, ang mga kondisyon ng sugat at ang mga indibidwal na kadahilanan ng panganib ng pasyente. Halimbawa, ang isang antibiotic ay madalas na ibinibigay nang maaga para sa mga sumusunod na operasyon:

 • orthopedic o trauma surgery (mga bali ng buto, pagpapalit ng kasukasuan, atbp.)
 • "marumi" na mga operasyon (pagbubukas ng mga abscesses, mga operasyon pagkatapos ng mga pinsala sa dingding sa bituka, pag-alis ng mga banyagang katawan, atbp.)
 • Mga operasyon kasunod ng trauma
 • Mga operasyon kung saan ginagamit ang dayuhang materyal (hal. vascular prostheses)

Premedication: ano ba talaga ito?

Ang premedication ay ang pagbibigay ng gamot na pampakalma bago ang operasyon. Halimbawa, ang pasyente ay binibigyan ng sedative tablet 30 hanggang 60 minuto bago ang operasyon upang maibsan ang pagkabalisa. Kung ang pasyente ay labis na nababalisa tungkol sa operasyon, ang doktor ay maaaring magbigay ng pampakalma sa gabi bago ang pasyente upang ang pasyente ay makatulog nang mas mahusay at mas nakakarelaks bago ang pamamaraan. Sa kaso ng isang operasyon sa labas ng pasyente, tandaan na ang mga gamot na pampakalma bago ang isang operasyon ay maaaring makapinsala sa iyong kakayahang magmaneho! Kaya ayusin ang isang tao nang maaga upang sunduin ka pagkatapos.

Paghahanda sa operasyon: Ano ang kailangan kong dalhin?

Dapat mong dalhin ang sumusunod sa iyong appointment sa operasyon:

 • form ng referral
 • Personal na gamot
 • Mga tulong (hal. salamin o hearing aid)
 • Mga natuklasan mula sa paunang pagsusuri at mga sulat ng doktor
 • Mga detalye ng contact ng mga kamag-anak (pangalan, address, numero ng telepono)

Paghahanda para sa operasyon: Ano ang ibig sabihin ng "pag-aayuno"?

Kapag sinabihan ka ng doktor na manatiling matino, hindi lang niya ibig sabihin na hindi ka dapat uminom ng alak bago ang operasyon. Sa halip, ito ay tungkol sa mahahalagang tuntunin tungkol sa nutrisyon. Hindi ka dapat kumain ng kahit ano nang hindi bababa sa anim na oras bago ang operasyon. Ang gatas at iba pang maulap na likido ay itinuturing ding pagkain at samakatuwid ay hindi dapat kainin.

Ang ngumunguya ng gum at pagsuso ng matamis ay hindi rin pinahihintulutan. Kung hindi ka sigurado kung ano ang pinahihintulutang kainin bago ang operasyon, laging tanungin ang doktor o nursing staff nang maaga. Kung hindi, maaaring ipagpaliban ang operasyon.

Siyempre, ang mga pasyenteng pang-emergency ay hindi kinakailangang matino bago ang operasyon. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na hindi isasagawa ang isang nagliligtas-buhay na operasyon. Ngunit ito ay nagdadala ng isang mas malaking panganib para sa pasyente: Ang pampamanhid na gamot na ginagamit sa panahon ng pangkalahatang kawalan ng pakiramdam ay hindi lamang pinapatay ang sensasyon ng sakit kundi pati na rin ang mga proteksiyon na reflexes, halimbawa ang cough reflex. Maaari itong maging sanhi ng pagbabalik ng mga nilalaman ng tiyan sa lalamunan at pagkatapos ay malalanghap - tinutukoy ito ng mga doktor bilang aspirasyon.

Ang sumusunod kung gayon ay naaangkop sa iyo bilang isang pasyente sa panahon ng mga nakaplanong operasyon: Kung hindi mo sinasadyang kumain bago ang operasyon, ipaalam sa nursing staff o doktor!

Naninigarilyo bago ang operasyon?

Kung mas maingat mong sinusunod ang mga alituntunin para sa paghahanda para sa operasyon, mas madali at hindi gaanong mapanganib ito para sa iyo at sa doktor.