Systemic therapy: Diskarte, mga epekto at pagiging angkop

Ano ang systemic therapy?

Tinitingnan ng systemic therapy ang mga tao bilang bahagi ng isang sistema. Ang lahat ng tao sa isang sistema ay direktang magkakaugnay – halimbawa sa isang pamilya, partnership, paaralan o lugar ng trabaho. Samakatuwid, ang mga pagbabago sa isang sistema ay nakakaapekto sa lahat ng miyembro. Maaaring makaapekto sa kalusugan ng isip ng mga indibidwal na miyembro ang mga disfunctional na relasyon o hindi kanais-nais na mga pattern ng komunikasyon sa loob ng system.

Ang mga systemic therapist samakatuwid ay iniuugnay ang mga problema ng isang tao sa isang pagkagambala sa system. Hindi tulad ng iba pang mga uri ng therapy, gayunpaman, ang focus ay hindi sa paghahanap ng mga impluwensyang nagdudulot ng sakit. Ito ay dahil sa systemic therapy, ipinapalagay ng therapist na ang bawat karamdaman ay natutupad din ang isang tiyak na layunin sa system. Kasama ang pasyente, sinusubukan niyang alisan ng takip ang function ng mga sintomas sa loob ng system.

Ang systemic therapy ay maaari ding maganap sa isang indibidwal na setting. Ang mga numero ng attachment ay wala, ngunit ang therapist ay maaaring gumana nang vicariously sa mga simbolo, halimbawa, upang maisama ang mga numero ng attachment.

Pinagmulan sa therapy ng pamilya

Systemic counseling: Depinisyon

Ano ang systemic counseling? Ang mga pamamaraan ng systemic na pagpapayo ay katulad ng sa systemic therapy dahil sinusunod nila ang parehong pangunahing ideya: upang malutas ang mga problema, nagsisimula sila sa system. Ang systemic therapy ay naiiba sa pagpapayo dahil ang sikolohikal na pagdurusa ay tinatalakay bilang bahagi ng therapy. Ang sistematikong pagpapayo, sa kabilang banda, ay nakatuon sa pang-araw-araw na mga problema at sumusuporta sa taong kinauukulan sa konkretong pagpapatupad ng mga layunin at sa paglutas ng mga problema. Samakatuwid, ang systemic na pagpapayo ay madalas na mas maikli kaysa sa systemic na therapy.

Sistemikong pangangasiwa

Ang sistematikong pangangasiwa ay gumaganap din ng isang mahalagang papel, lalo na sa psychosocial at klinikal na mga institusyon. Halimbawa, sinusuportahan ng isang superbisor ang mga tagapayo o psychologist sa kanilang propesyon sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa kanilang trabaho. Ang sistematikong pangangasiwa ay maaaring maganap sa isang indibidwal na setting at sa isang grupo. Ginagamit na rin ang pangangasiwa sa mga kumpanya, halimbawa upang mapabuti ang mga proseso ng komunikasyon sa mga koponan.

Systemic coaching

Ang mga terminong "systemic consulting" at "systemic coaching" ay hindi legal na protektado. Ang mga taong gustong kumonsulta nang pribado sa naturang consultant o coach ay dapat na bigyang pansin ang propesyonal na kwalipikasyon. Ang mga nagtapos na psychologist o psychologist na may Master's degree (Psychologe M.Sc.) ay sumailalim sa propesyonal na kwalipikado at kinikilalang pagsasanay. Ang mga tagapagturo at social pedagogue/social worker ay madalas ding nagtatrabaho bilang mga systemic consultant o coach.

Kailan mo ginagawa ang systemic therapy?

Maaaring gamitin ang systemic therapy upang harapin ang iba't ibang uri ng mga isyu sa buhay. Simula sa mga propesyonal na krisis hanggang sa pagharap sa mga sikolohikal na karamdaman. Ang systemic therapy ay itinuturing na isang epektibong opsyon sa paggamot para sa mga affective disorder tulad ng depression, eating disorder, addiction, schizophrenia at psychosomatic na mga sakit. Ang mga bata at kabataan ay nakikinabang din sa systemic therapy.

Tulad ng karamihan sa mga therapy, ang systemic therapy ay may katuturan lamang kung ang pasyente ay handang tanggapin ito. Kabilang dito ang pagpayag na tingnan ang mga eksaktong proseso sa mga sistema, gaya ng pamilya. Para sa mga pasyente na ang mga problema ay hindi nauugnay sa mga system, ang isa pang paraan ng therapy ay maaaring mas angkop.

Ano ang ginagawa mo sa systemic therapy?

Nakatuon ang therapist sa mga kasalukuyang mapagkukunan na dala ng pasyente at ng kanilang mga tagapag-alaga. Ang mga apektado ay kadalasang may mga kasanayan na hindi pa nila nagamit o nagamit nang mali. Ito ay maaaring ang kakayahang makinig ng mabuti, upang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan o upang igiit ang kanilang sarili.

Para sa paggamot ng mga sakit sa pag-iisip, tinutuklasan din ng therapist kung ano ang function ng mga sintomas sa system. Ang isang halimbawa ay isang nalulumbay na ina na isang solong magulang at natatakot na baka iwan siya ng kanyang anak. Ang kanyang depresyon ay nag-aambag sa kanyang may sapat na gulang na anak na hindi gumagalaw dahil nag-aalala ito sa kanya.

Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na inaakusahan ng therapist ang ina ng malisyosong layunin. Karaniwang hindi alam ng mga apektado ang mga epekto sa system. Kung nauunawaan ng mga apektado ang mga koneksyon at nakikita ang kahulugan ng kanilang mga sintomas sa isang sistema, mas madali nilang makakayanan ang mga ito.

Ginagamit ng therapist ang mga sumusunod na pamamaraan ng systemic therapy, bukod sa iba pa, para makita ang mga koneksyon sa system at mga alternatibong solusyon:

Systemic therapy: Mga pabilog na tanong

Systemic therapy: genogram

Upang bigyan ang therapist ng pananaw sa istraktura ng pamilya, hinihiling niya sa pamilya na gumuhit ng genogram. Sa genogram, hindi lamang maaaring iguhit ng pamilya ang kanilang family tree, ngunit gumamit din ng iba't ibang linya upang kumatawan sa mga relasyon sa pagitan nila. Ang mga makapal na linya ay maaaring magpahayag ng isang malakas na bono at ang mga putol na linya ay isang salungatan. Ang layunin ng therapy ng pamilya ay upang matuklasan ang mga matibay na pattern at nakabaon na mga kaisipan. Nagbubukas ito ng mga bagong posibilidad para sa pagharap sa mga salungatan.

Systemic therapy: iskultura ng pamilya

Ang isa pang sistematikong diskarte sa systemic therapy ay ang family sculpture. Inilalagay ng isang miyembro ng pamilya ang mga miyembro sa silid habang nakikita niya ang relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Halimbawa, magkakalapit ang mga miyembro ng pamilya na nagkakasundo sa isa't isa. Ang mga salungatan ay nagiging malinaw kapag ang mga tao ay nakaposisyon na nakatalikod sa isa't isa.

Ang pamamaraang ito ay naglalarawan kung paano nakikita ng isang miyembro ng pamilya ang pamilya at maaaring magdulot ng matinding damdamin sa lahat ng kasangkot. Pagkatapos ay gagabayan ng therapist ang tao na itatag ang pamilya ayon sa gusto nila sa sitwasyon. Ang eskultura ng pamilya ay maaaring makatulong upang baguhin ang dynamics sa pamilya.

Systemic therapy: konstelasyon ng pamilya

Pagkatapos ay ilalagay ng pasyente ang mga tao sa silid ayon sa larawan ng kanilang pamilya. Pagkatapos ay umupo siya sa gilid at makikita ang pakikipag-ugnayan mula sa labas. Tinanong ng therapist ang mga tao na nakaposisyon kung ano ang nararamdaman nila sa kanilang posisyon. Bagama't hindi alam ng mga kalahok ang personal na kasaysayan ng pasyente, ang dynamics ay kadalasang katulad ng mga aktwal na namamayani sa pamilya. Kapag binago ng mga indibidwal ang kanilang posisyon, nagbabago rin ang dinamika. Sa ganitong paraan, maaaring subukan ang mga posibleng solusyon.

Ang mga konstelasyon ng pamilya ay isang kontrobersyal na pamamaraan. Ang pagpuna dito ay lumitaw mula sa gawain ng mga therapist na hindi sapat na sinanay para sa mga konstelasyon ng pamilya o na pinagsamantalahan ang pamamaraang ito sa kanilang kalamangan. Gayundin, kung minsan ang mga naturang therapist ay walang bukas, magalang at walang kinikilingan na saloobin na dapat gamitin ng systemic therapist para sa kapakinabangan ng kanyang pasyente.

Ano ang mga panganib ng systemic therapy?

Sa systemic therapy, ang therapist ay nagsasangkot ng mahahalagang numero ng attachment sa proseso ng therapy. Kung ang mga umiiral na problema sa sistema ng pamilya, halimbawa, ay hayagang pag-uusapan, maaaring magkaroon ng mga bagong tensyon at problema.

Ang tagumpay ng systemic psychotherapy ay nakasalalay sa iba't ibang mga kadahilanan. Ang isang magandang relasyon sa pagitan ng therapist at ng pasyente ay partikular na mahalaga. Kung ikaw bilang isang pasyente ay hindi komportable sa therapy, dapat kang makipag-usap sa iyong therapist tungkol dito at, kung kinakailangan, maghanap ng ibang therapist.

Ano ang kailangan kong isaalang-alang pagkatapos ng systemic therapy?

Pagkatapos ng mga sesyon ng therapy, ipinapayong maglaan ng oras upang iproseso ang mga isyung tinalakay. Ang mga matinding emosyonal na isyu ay madalas na lumitaw sa panahon ng therapy. Bigyan ang iyong sarili at ang iba pang mga tao ng oras upang ayusin ang kanilang mga damdamin.

Mahalaga rin na ang nilalaman ng mga sesyon ng therapy ay hindi ginagamit upang sisihin ang ibang tao sa kanilang mga pagkakamali. Maraming tao ang nahihirapang pag-usapan ang kanilang nararamdaman sa harap ng iba. Ang pagtrato sa isa't isa nang may paggalang samakatuwid ay mayroon ding positibong epekto sa therapy.

Kung ang mga problema ay naroroon pa rin pagkatapos ng pagtatapos ng therapy, maaari kang makipag-usap sa iyong therapist tungkol sa pagpapalawig ng therapy. Kung mapapansin mo na ang mga sikolohikal na problema ay nangyayari, tiyak na dapat kang makipag-ugnayan muli sa isang therapist - alinman para sa isang bagong systemic therapy (maaaring ngayon sa isang indibidwal na setting kung ito ay dating isang group setting) o isa pang paraan ng therapy.