Ang MMSE Dementia Test: Pamamaraan, Kahalagahan

Maagang pagtuklas ng demensya gamit ang MMST

Ang MMST (Mini Mental Status Text) ay ginagamit upang matukoy ang mga kakayahan sa pag-iisip ng mga matatandang tao. Ito ay isang napaka-karaniwang ginagamit na pagsubok sa demensya.

Ang Mini Mental Status Test ay binubuo ng isang simpleng questionnaire. Batay sa iba't ibang mga gawain, ang mga pagganap ng utak tulad ng oryentasyon, memorya, atensyon, aritmetika at wika ay sinusubok.

Ilang mga gawain sa MMST

  • Anong taon tayo nakatira?
  • Anong panahon na ba ngayon?
  • Ano ang petsa ngayon?
  • Saang nayon tayo?
  • Nasaan tayo (sa anong opisina/tahanan ng doktor para sa mga matatanda)?
  • Saang palapag?

Sinusuri ng MMST ang atensyon at aritmetika gamit ang sumusunod na gawain: "Magbilang nang paurong sa mga pagtaas ng pitong simula sa 100." Pagkatapos ng limang pagbabawas (93, 86, 79, 72, 65), huminto at binibilang ng tagasuri ang mga tamang sagot.

Sa isa pang gawain, ang pasyente ay ipinakita sa isang wristwatch at tinanong kung ano ito. Ang buong bagay ay pagkatapos ay paulit-ulit sa isang lapis.

Ang isa pang gawain sa MMST ay nagsasangkot ng tatlong bahaging utos na dapat sundin ng pasyente: "Kumuha ng isang dahon sa iyong kamay, itupi ito sa kalahati, at ilagay ito sa sahig." Isang puntos ang iginagawad para sa bawat wastong ginawang aksyon.

Sa karagdagang mga gawain, ang pasyente ay hinihiling na isulat ang anumang kumpletong pangungusap (ng malayang pagpili) (na may paksa at pandiwa) at upang tumpak na subaybayan ang dalawang intersecting pentagons.

MMST: Pagsusuri

  • 20 – 26 puntos: banayad na Alzheimer's dementia
  • 10 – 19 puntos: katamtamang Alzheimer's dementia
  • < 10 puntos: malubhang Alzheimer's dementia

Mga kahinaan ng MMST

Dahil napakadali at mabilis na gawin ang MMST, malawak itong ginagamit sa diagnosis ng demensya. Gayunpaman, mayroon din itong mga pagkukulang. Halimbawa, ang MMST ay hindi masyadong sensitibo sa mga menor de edad na kakulangan sa pag-iisip, ibig sabihin, ang banayad na kapansanan sa pag-iisip ay mahirap matukoy kasama nito.

Ang isa pang kahinaan ng MMST ay hindi nito pinapayagan ang isang mas naiibang pagtatasa ng iba't ibang mga kakayahan sa pag-iisip. Samakatuwid ito ay madalas na pinagsama sa iba pang mga pamamaraan ng pagsubok.