Ang Papel ng Palliative Medicine

Ang isang mahalagang bahagi ng palliative na pangangalaga ay ang pinakamahusay na posibleng pag-alis ng mga pisikal na sintomas - halimbawa, sa pamamagitan ng sopistikadong pain therapy. Kasinghalaga ng pisikal na pangangalaga ang psychosocial at kadalasang espirituwal na suporta - para sa lahat ng apektado. Matuto pa dito: