Thrombolytic Therapy para sa Stroke at Heart Attack

Ano ang lysis?

Ang lysis o lysis therapy (thrombolysis) ay kinabibilangan ng pagtunaw ng mga namuong dugo sa isang sisidlan na may gamot.

Ito ay maaaring mangyari alinman sa lugar kung saan nabuo ang namuong dugo (trombosis), o ang namuong dugo ay dinadala kasama ng daluyan ng dugo at humaharang o humaharang sa daluyan ng dugo sa ibang lugar sa vascular system (embolism). Halimbawa, ang isang thrombus na nabuo sa ibabang binti ay maaaring kumalas at magdulot ng pulmonary embolism - iyon ay, humarang sa isang sisidlan sa baga.

Kailan ka nagsasagawa ng lysis?

Ang Lysis therapy ay isinasagawa sa:

  • talamak na peripheral vascular occlusion (hal. sa binti)
  • talamak na myocardial infarction (talamak na myocardial infarction)
  • ischemic stroke
  • talamak na peripheral arterial occlusive disease (tinatawag na "smoker's leg" o "window shopper's disease")
  • paninikip ng paghinga sa baradong daluyan ng hangin

Sa bawat minutong lumilipas bago magsimula ang lysis, mas maraming kulang sa suplay na tissue ang namamatay. Samakatuwid, ang mga tiyak na window ng oras ay nakatakda para sa pagsisimula ng matinding therapy. Kung ang lysis therapy ay nagsimula nang huli, ang namuong dugo ay halos hindi matunaw ng gamot.

Ano ang ginagawa sa panahon ng lysis?

Ang manggagamot ay nangangasiwa ng mga gamot sa pamamagitan ng venous access na maaaring direktang bubuwagin ang namuong dugo o i-activate ang sariling breakdown enzymes ng katawan (plasminogen). Sa higit sa kalahati ng mga kaso, ang baradong sisidlan ay muling binubuksan sa ganitong paraan sa loob ng 90 minuto.

  • Pinipigilan ng acetylsalicylic acid (ASA) ang akumulasyon ng mga platelet ng dugo (thrombocytes) at sa gayon ay isang pagpapalaki ng namuong dugo. Kaya limitado ang pinsala sa tissue.
  • Ang Heparin ay namamagitan sa sistema ng pamumuo ng dugo at pinipigilan ang paglaki ng thrombus.

Sa ganitong paraan ng angioplasty, ang tinatawag na balloon catheter ay ginagamit upang palakihin ang baradong coronary vessel. Ang isang kinakailangan, gayunpaman, ay ang isang cardiology center ay magagamit sa malapit kung saan maaaring isagawa ang pamamaraang ito. Kung ang naturang sentro ay higit sa 90 minuto ang layo, ang maagang lysis therapy ay dapat na simulan sa site.

Ano ang mga panganib ng lysis?

Ano ang kailangan kong malaman pagkatapos ng lysis?

Pagkatapos ng matagumpay na thrombolytic therapy para sa myocardial infarction, madalas na nangyayari ang cardiac arrhythmias. Samakatuwid, ang mga pasyente ay mahigpit na sinusubaybayan pagkatapos ng lysis.