Pagbabakuna ng tik: Pamamaraan, gastos, epekto

Pagbabakuna laban sa Lyme disease

Mayroong bakuna sa Lyme disease, ngunit pinoprotektahan lamang nito laban sa Borrelia bacteria na matatagpuan sa USA. Wala pang bakuna laban sa Lyme disease sa Germany, dahil ang iba't ibang uri ng borrelia ay matatagpuan sa Europe. Isa ito sa mga dahilan kung bakit napakahirap gumawa ng bakuna para sa mga latitude na ito.

Pagbabakuna laban sa TBE

Ang pagbabakuna ng tick na makukuha sa Germany ay isang pagbabakuna laban sa mga TBE virus, ang mga sanhi ng tick-borne encephalitis. Ang mga taong nakatira sa mga lugar na may panganib ay maaaring maprotektahan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagbabakuna ng tik na ito.

Ito ay tinatawag na active vaccination na may inactivated na bakuna. Ang ibig sabihin ng "Aktibo" ay pagkatapos ng pagbabakuna, ang immune system ay dapat na independyente ("aktibong") gumawa ng mga antibodies laban sa mga TBE virus. Ang inactivated na bakuna ay isang bakuna na naglalaman ng mga napatay na pathogen na hindi na maaaring magdulot ng sakit, ngunit pinapagana pa rin ang immune system ng katawan.

Ang pagbabakuna laban sa TBE ay dapat ibigay ng tatlong beses upang matiyak ang proteksyon sa loob ng tatlong taon. Ang pangalawang dosis ng pagbabakuna ay ibinibigay isa hanggang tatlong buwan pagkatapos ng una. Ang ikatlong dosis ay ibinibigay lima hanggang labindalawa o siyam hanggang labindalawang buwan pagkatapos ng una, depende sa bakuna. Pagkatapos ng tatlong taon, ang pagbabakuna ng tik ay dapat na mapalakas.

Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa pagbabakuna sa artikulong pagbabakuna sa TBE.

Sa ilang mga kaso, ang mga gastos sa pagbabakuna ng tik na ito ay saklaw ng statutory health insurance. Karaniwan itong nalalapat sa mga taong nakatira sa isang lugar na may panganib sa TBE. Sinasaklaw din ng ilang kompanya ng segurong pangkalusugan ang mga gastos sa pagbabakuna ng tik bilang pagbabakuna sa paglalakbay. Tanungin ang iyong tagapagbigay ng segurong pangkalusugan tungkol sa saklaw ng mga gastos.

Pagbabakuna ng tik: mga epekto

Tulad ng anumang iba pang pagbabakuna, ang mga side effect ay maaari ding mangyari sa isang pagbabakuna ng tik. Ito ay karaniwang mga reaksyon sa lugar ng pagbabakuna: bahagyang pananakit, bahagyang pamumula o pamamaga.

Kung ikaw ay alerdye sa protina ng manok, maaari ka ring magkaroon ng reaksiyong alerhiya sa bakuna sa tik. Talakayin nang maaga sa iyong doktor kung maaari ka pa ring mabakunahan o kung paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili mula sa isang kagat ng tik sa ibang paraan.

Pagbabakuna ng tik para sa mga bata

Ang mga sanggol na wala pang isang taong gulang ay kadalasang protektado pa rin laban sa impeksyon ng mga TBE virus sa pamamagitan ng tinatawag na nest protection. Kung ang ina ay may epektibong pagbabakuna laban sa TBE sa panahon ng pagbubuntis, ang mga antibodies mula sa kanyang dugo ay malamang na inilipat sa bata sa pamamagitan ng inunan. Ang bata ay kaya protektado laban sa TBE sa mga unang buwan ng buhay.