Pagsusuri ng talahanayan ng ikiling: Kahulugan, mga dahilan, pamamaraan

Ano ang pagsusuri ng tilt table?

Ang pagsusuri sa tilt table ay karaniwang ginagawa para sa mas tumpak na paglilinaw ng mga hindi malinaw na nahimatay na spells (syncope).

Ano ang sinkope?

Ang syncope ay isang biglaang pagsisimula ng pagkahimatay na tumatagal ng maikling panahon. Sa colloquially, ang syncope ay madalas ding tinutukoy bilang circulatory collapse. Ang syncope ay nahahati sa iba't ibang kategorya ayon sa kung paano ito nangyayari:

  • vasovagal syncope: na-trigger ng matagal na pagtayo o ng mga emosyon tulad ng pagkabigla o sakit
  • orthostatic syncope: nangyayari kapag nagbabago sa isang tuwid na posisyon ng katawan
  • cardiac syncope: nangyayari sa kaganapan ng mga circulatory disorder ng utak
  • cerebrovascular syncope: ay na-trigger ng isang tinatawag na tapping phenomenon, na maaaring humantong sa kakulangan ng suplay ng dugo sa utak

Kailan ka nagsasagawa ng pagsusuri sa tilt table?

Huwag magsagawa ng pagsusulit sa tilt table kung mayroon kang ilang mga dati nang kundisyon. Kabilang dito ang:

  • binibigkas na pagpapaliit ng mga balbula ng puso (aortic o mitral valve stenosis)
  • binibigkas na pagpapaliit ng mga coronary vessel (coronary stenosis)
  • binibigkas na pagpapaliit ng mga cerebral vessels (cerebrovascular stenosis)

Ano ang iyong ginagawa sa panahon ng pagsusuri sa tilt table?

Isinasagawa ng doktor ang pagsusuri sa tilt table sa isang espesyal na tilt table - isang movable couch. Ang pasyente ay nakatali sa mesa na ito at pagkaraan ng ilang oras sa isang pahalang na posisyon, ang pasyente ay dinadala sa isang tuwid na posisyon.

Bago magsimula ang pagsusuri sa tilt table, ang pasyente ay binibigyan ng intravenous access para sa mabilis na pangangasiwa ng gamot. Ang presyon ng dugo ay patuloy na sinusubaybayan at ang isang electrocardiogram ay naitala upang masubaybayan ang aktibidad ng puso. Walang dapat kainin ng halos apat na oras bago ang pagsusuri.

Pagsusuri ng positibong tilt table

Ang pagsusuri sa tilt table ay itinuturing na positibo kung ang presyon ng dugo o pulso ay bumaba sa tuwid na posisyon at ang pasyente ay nakakaranas ng pagkahimatay. Kung mangyari ang mga sintomas na ito, agad na ihihinto ang pagsusuri at ibabalik ang tilt table sa isang pahalang na posisyon.

Pagsubok ng negatibong tilt table

Kung walang nanghihina o pagbabago sa presyon ng dugo o pulso pagkatapos ng 45 minuto sa tuwid na posisyon, negatibo ang pagsusuri.

Ang pagsusuri sa tilt table ay madaling gawin at karaniwang ginagamit. Gayunpaman, ang pagsusuri ay hindi masyadong tumpak, dahil kahit na ang mga resulta ng pagsusuri ay negatibo, ang pasyente ay maaaring magdusa mula sa syncope (false-negative na resulta) o malusog na mga tao ay maaaring magkaroon ng mga positibong resulta sa tilt-table na pagsusuri (false-positive na resulta). Samakatuwid, ang mga karagdagang pagsisiyasat ay karaniwang kinakailangan.

Ano ang mga panganib ng pagsusuri sa tilt table?

Karaniwan, gayunpaman, ang tanging pagkilos na kinakailangan kapag nangyari ang syncope ay ang mabilis na ikiling pabalik (sa wala pang sampung segundo) sa posisyong nakadapa.

Ano ang kailangan kong gawin pagkatapos ng pagsusuri sa tilt table?

Kung walang mga komplikasyon na naganap sa panahon ng pagsusuri sa tilt table, karaniwan ay hindi mo na kailangang obserbahan ang anumang karagdagang pag-iingat pagkatapos ng pagsusuri.