Creatinine clearance: ano ang ibig sabihin nito

Creatinine clearance: karaniwang mga halaga Ang creatinine clearance ay nagpapahiwatig kung gaano kabilis ang mga bato ay maaaring maglabas ng mga sangkap sa ihi – gamit ang creatinine bilang isang halimbawa. Ang mga sangkap sa ihi ay lahat ng mga sangkap na kailangang ilabas ng katawan sa pamamagitan ng ihi. Ang clearance ay maaaring gamitin upang tantiyahin ang filtration rate ng renal glomeruli (glomerular filtration rate, GFR). Ang creatinine… Creatinine clearance: ano ang ibig sabihin nito