Anamnesis: Proseso at Layunin ng Pag-uusap ng Doktor

Ano ang isang medikal na kasaysayan? Ang kahulugan ng isang medikal na kasaysayan ay "nakaraang kasaysayan ng isang sakit". Sa tulong ng mga bukas at tiyak na mga tanong, ang doktor o propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay nakakakuha ng impormasyon hindi lamang tungkol sa mga kasalukuyang reklamo ng isang pasyente, kundi pati na rin tungkol sa kanilang medikal na kasaysayan at mga kalagayan sa buhay. Ang paunang anamnesis ay partikular na detalyado kaya ... Anamnesis: Proseso at Layunin ng Pag-uusap ng Doktor