Artemether

Ang Mga Produkto Artemether ay magagamit sa komersyo bilang mga tablet at dispersible tablet bilang isang nakapirming kombinasyon sa lumefantrine (Riamet, ilang mga bansa: Coartem). Naaprubahan ito sa maraming mga bansa mula pa noong 1999. Ang istraktura at mga pag-aari Artemether (C16H26O5, Mr = 298.4 g / mol) ay isang methyl ether dervate ng sesquiterpene artemisinin mula sa taunang mugwort (, Qing Hao), isang… Artemether