Trachea: Function, Anatomy, Mga Sakit

Ano ang trachea?

Ano ang function ng trachea?

Ang panloob na ibabaw ng trachea ay may linya na may respiratory epithelium na binubuo ng ciliated epithelial cells, brush cells at goblet cells. Ang mga selula ng goblet, kasama ang mga glandula, ay nagtatago ng isang pagtatago na lumilikha ng isang mucus film sa ibabaw na nagbubuklod sa mga nasuspinde na particle at maliliit na nilalanghap na particle. Ang mga buhok ng mga ciliated epithelial cells ay dinadala ang mucus na ito sa pharynx.

Saan matatagpuan ang trachea?

Anong mga problema ang maaaring idulot ng trachea?

Ang trachea ay maaaring acutely o chronically inflamed. Ang mga posibleng pag-trigger ng tracheitis ay kinabibilangan ng mga virus, bakterya o mga nakakainis na gas.

Kung nakalanghap ka ng isang banyagang katawan at ito ay naipit sa trachea, dapat itong alisin ng doktor sa tulong ng bronchoskop.