Lumilipas na Ischemic Attack: Mga Katangian

Ano ang isang pansamantalang atake ng ischemic?

Ang transient ischemic attack (TIA) ay isang biglaang at maikling pagbawas sa daloy ng dugo sa utak. Itinuturing itong maagang babala ng isang stroke: Humigit-kumulang isa sa tatlong stroke ay nauuna sa isang lumilipas na ischemic attack, at humigit-kumulang isang-kapat ng mga stroke na nangyayari bawat taon ay mga TIA. Hindi tulad ng isang "tunay" na cerebral infarction, ang mga sintomas na tulad ng stroke ng isang TIA ay malulutas sa loob ng 24 na oras o kahit ilang minuto.

Sa kolokyal, ang TIA ay madalas na tinatawag na "mini-stroke."

Ano ang mga sintomas ng isang TIA?

Ang isang lumilipas na ischemic attack ay nagdudulot ng mga panandaliang sintomas ng neurological tulad ng mga nangyayari sa panahon ng isang stroke. Anong uri ang mga ito ay higit na nakasalalay sa rehiyon ng utak na apektado ng pansamantalang kakulangan ng daloy ng dugo. Ang pinakamahalagang sintomas ay kinabibilangan ng:

  • Biglang, unilateral na pagkawala ng paningin (amaurosis fugax).
  • Half-sided visual field loss (hemianopsia) – ang visual field ay ang bahagi ng kapaligiran na nakikita mo nang hindi ginagalaw ang iyong mga mata o ulo
  • Nakakakita ng mga dobleng larawan
  • Pagkawala ng sensasyon o hindi kumpletong pagkalumpo ng isang bahagi ng katawan (hemianesthesia o hemiparesis)
  • Disorder sa pagsasalita (aphasia), sakit sa pagsasalita (dysarthria)
  • Pagkahilo, ingay sa tainga
  • Mahina

Ano ang paggamot ng isang TIA?

Ang isang lumilipas na ischemic attack ay ang harbinger ng isang paparating na stroke. Samakatuwid, dapat itong seryosohin! Kahit na ang mga visual disturbances, pamamanhid o paralisis ay mawala sa lalong madaling panahon, dapat kang magpatingin kaagad sa isang doktor, kung maaari sa isang ospital na may stroke unit.

Doon, susuriin ka ng mga dalubhasang doktor upang malaman ang dahilan ng pansamantalang pagbawas sa daloy ng dugo. Sa naaangkop na paggamot, ang isang bagong lumilipas na ischemic na pag-atake at isang "tunay" na stroke ay maaaring iwasan sa pinakamahusay na kaso!

Karaniwang tinatrato ng mga doktor ang isang TIA na may mga platelet aggregation inhibitors. Ang mga ito ay tinatawag na “blood thinners” tulad ng acetylsalicylic acid (ASA) at clopidogrel, na pumipigil sa mga platelet ng dugo (thrombocytes) na magkumpol-kumpol sa isang namuong dugo at sa gayon ay humaharang muli sa isang sisidlan. Ang mga pasyente ng stroke ay tumatanggap ng mga "thrombus inhibitors" na ito bilang monotherapy o pinagsama.

Bilang karagdagan, ang mga gamot na nagpapababa ng presyon ng dugo tulad ng mga ACE inhibitor o diuretics ay nagsisilbi upang maiwasan ang karagdagang lumilipas na ischemic attack at sa gayon ay isang cerebral infarction din.

Paano nangyayari ang isang TIA?

Minsan ang maliliit na clots ay nagmumula sa lugar ng puso, halimbawa sa atrial fibrillation. Ito ang pinakakaraniwang anyo ng sakit sa ritmo ng puso. Ang mga namuong dugo ay madaling mabuo sa puso. Direkta silang naglalakbay kasama ang dugo patungo sa utak, kung saan nag-trigger sila ng lumilipas na ischemic attack.

Ano ang kurso ng TIA?

Ang isang lumilipas na ischemic attack ay nailalarawan sa pamamagitan ng panandaliang mga sintomas na karaniwang hindi humahantong sa mga seryosong komplikasyon. Gayunpaman, kahit na ang mga neurological disturbances ay nawawala sa loob ng maikling panahon, ang mga "mild" stroke na ito ay nagdadala ng mataas na panganib ng pag-ulit, lalo na kung ang TIA ay hindi ginagamot. Nangangahulugan ito na kadalasang umuulit ang mga ito – madalas sa loob ng unang ilang araw pagkatapos ng TIA. Sa maraming mga kaso, ang isang lumilipas na ischemic attack ay sinusundan din ng isang matinding stroke na may kaukulang mga komplikasyon.

Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa mga komplikasyon ng isang stroke sa artikulong Stroke - Mga kahihinatnan.