U10 Check-up: Timing, Pamamaraan, at Kahalagahan

Ano ang pagsusulit sa U10?

Ang pagsusuri sa U10 ay isang preventive check-up para sa mga bata sa edad ng elementarya. Dapat itong maganap sa pagitan ng edad na pito at walo. Ang espesyal na atensyon ay binabayaran sa mga karamdaman sa pag-unlad at pag-uugali, na kadalasang nagiging maliwanag lamang pagkatapos magsimulang mag-aral ang mga bata:

  • pansin deficit hyperactivity disorder (ADHD)
  • Mga kahirapan sa pagbasa at pagbabaybay (dyslexia)
  • Dyscalculia (dyscalculia)
  • Mga karamdaman sa pag-unlad ng motor

Ang pagsusuri sa U10 ay ang unang karagdagang preventive check-up, samakatuwid ang mga gastos ay hindi saklaw ng lahat ng mga kompanya ng segurong pangkalusugan.

Pagsusuri sa U10: Ano ang ginagawa?

Kasama sa screening ng U10 ang mga sumusunod na pagsusulit na alam na ng mga bata at magulang mula sa mga nakaraang screening:

  • Pagsukat ng taas, timbang at presyon ng dugo
  • Pangkalahatang pisikal na pagsusuri na may pagtatasa ng paggana ng organ sa pamamagitan ng pakikinig at palpation
  • Pagsusuri ng sample ng ihi
  • Pagsubok sa pandinig at paningin

Ang pinakamahalagang bahagi ng pagsusuri sa U10: ang pedyatrisyan ay nagsasagawa ng iba't ibang mga pagsusuri sa bata upang matukoy ang pagganap ng paaralan, atensyon at hyperactivity disorder. Ang mga magulang ay tumatanggap din ng isang palatanungan kung saan hinihiling sa kanila na tasahin ang pag-uugali ng kanilang anak sa paaralan. Panghuli ngunit hindi bababa sa, pinapayuhan ng doktor ang mga magulang sa nutrisyon at ehersisyo, paggamit ng media, pag-iwas sa karahasan at pamamahala ng stress.

Ano ang kahalagahan ng pagsusulit sa U10?

Kung ang isang dyslexia at/o dyscalculia ay nakita sa panahon ng pagsusuri sa U10, pinapayuhan ng doktor ang mga magulang tungkol sa mga posibleng hakbang sa suporta. Kadalasan, ang mga paaralan mismo ay nag-aalok ng mga opsyon para sa pagsuporta sa bata, halimbawa, karagdagang mga aralin sa suporta na may mga espesyal na pamamaraan ng didactic. Ang ilang mga bata ay tumatanggap din ng kabayaran para sa mga disadvantages sa mga pagsusulit.

Maaaring ipaliwanag ng doktor sa mga magulang sa pagsusulit sa U10 kung anong mga opsyon sa paggamot ang angkop para sa kanilang anak.