Umckaloabo: Paano ito lumuwag ng uhog

Ang aktibong sangkap na ito ay nasa Umckaloabo

Ang epekto ng Umckaloabo ay batay sa katas ng ugat ng Cape geranium. Ito ay kumikilos laban sa mga virus at bakterya at tumutulong sa uhog sa mga daanan ng hangin. Pinasisigla ng gamot ang cilia sa bronchial tubes, na nagdadala ng mga pagtatago pataas at ginagawang mas madali ang pag-ubo sa kanila. Ang aktibong sangkap ay nagpapagana din ng sariling mga panlaban ng katawan.

Kailan ginagamit ang Umckaloabo?

Ang Umckaloabo ay ginagamit upang gamutin ang pamamaga ng bronchial tubes (bronchitis). Gayunpaman, ginagamit din ito para sa pamamaga ng paranasal sinuses at non-purulent tonsilitis.

Anong mga side effect ang mayroon ang Umckaloabo?

Ang mga paminsan-minsang side effect ng Umckaloabo ay mga reklamo sa gastrointestinal (sakit ng tiyan, heartburn, pagduduwal, pagtatae) o pagtaas ng mga halaga ng atay, na sa ilang mga kaso ay humantong sa pinsala sa paggana ng atay.

Ang bihirang masamang epekto ng paggamit ng umckaloabo ay bahagyang pagdurugo ng gilagid o ilong at mga reaksiyong hypersensitivity tulad ng pantal sa balat, pamamantal, pangangati ng balat at mucous membrane.

Napakabihirang, ang mga malubhang reaksiyong alerhiya ay naiulat, na sinamahan ng pamamaga ng mukha at mga daanan ng hangin, igsi ng paghinga at pagbaba ng presyon ng dugo.

Kung mangyari ang malalang side effect o side effect na hindi nakalista dito, dapat kumunsulta agad sa doktor o parmasyutiko.

Ang dosis ng Umckaloabo drops ay depende sa edad ng tao at hindi dapat lumampas sa 90 drops bawat araw para sa mga matatanda (30 drops para sa mga sanggol at 60 drops para sa mga batang edad anim hanggang labindalawa). Ang mga patak ay kinukuha sa umaga, sa tanghalian at sa gabi na may kaunting likido. Sa anyo ng tablet, ang paghahanda ay nilamon din ng tatlong beses sa isang araw na may sapat na dami ng likido.

Ang tagal ng paggamot ay hindi dapat lumampas sa tatlong linggo. Matapos ang mga sintomas ay humupa, ang gamot ay dapat na ipagpatuloy para sa isa pang tatlo hanggang apat na araw upang maiwasan ang pagbabalik.

Labis na dosis

Sa ngayon, walang naiulat na mga side effect mula sa pagkuha ng masyadong mataas na dosis ng umckaloabo. Gayunpaman, kung mangyari ang mga side effect, dapat ipaalam sa isang doktor kung sino ang maaaring magsimula ng mga hakbang depende sa kalubhaan ng mga sintomas.

Umckaloabo: Contraindications

Ang paggamit ng Umckaloabo drops at Umckaloabo tablets ay hindi pinahihintulutan sa mga sumusunod na kaso

  • isang kilalang hypersensitivity o hindi pagpaparaan sa aktibong sangkap at iba pang bahagi ng gamot
  • isang tumaas na pagkahilig sa pagdurugo
  • pag-inom ng anticoagulant na gamot (hal. warfarin)
  • matinding kapansanan sa paggana ng atay at bato
  • mga umiiral na sakit ng immune system (hal. multiple sclerosis) o pag-inom ng gamot na pumipigil sa immune system

Walang pakikipag-ugnayan sa ibang mga gamot ang nalalaman hanggang ngayon. Gayunpaman, dapat ipaalam sa doktor na gumagamot sa iyo ang anumang mga gamot na iniinom mo nang sabay.

Pagbubuntis at pagpapasuso

Dahil ang mga epekto ng umckaloabo sa ina at anak sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi pa sapat na naimbestigahan, hindi ipinapayong inumin ito sa panahong ito.

Mga bata at mga kabataan

Ang mga Umckaloabo tablet ay inirerekomenda para sa mga bata mula sa edad na labindalawa. Ang mga patak ay dapat lamang gamitin sa mga sanggol mula sa edad na isang taon, dahil ang epekto nito sa mga sanggol ay hindi pa malinaw na sinisiyasat.

Paano makakuha ng Umckaloabo

Ang gamot ay makukuha nang walang reseta mula sa mga parmasya sa anyo ng mga patak at tableta ng Umckaloabo.

Kumpletuhin ang impormasyon tungkol sa gamot na ito

Dito makikita mo ang kumpletong impormasyon sa gamot bilang pag-download (PDF)