Urolohiya

Ang Urology ay tumatalakay sa diyagnosis at paggamot ng mga sakit ng mga bato at mga organo ng ihi, ibig sabihin, pantog ng ihi, ureter at urethra ng parehong kasarian. Bilang karagdagan, tinatrato ng departamento ng urolohiya ang mga organ na pang-reproduktibo ng lalaki: Prostate, testicles, epididymis, vas deferens, seminal vesicle at titi.

Ang mga pangunahing kondisyon ng urological ay kinabibilangan ng:

  • Hindi pagpipigil sa ihi sa mga lalaki at babae
  • Mga bato sa ihi (hal. bato sa bato at pantog)
  • Ang urethral stenosis
  • Interstitial cystitis (non-bacterial, talamak na impeksyon sa pantog)
  • Genital warts (condyloma)
  • Kawalan ng lakas (erectile dysfunction)
  • Hindi sinasadyang kawalan ng anak (infertility)
  • Hindi napalawak na mga testicle
  • Nocturia (pag-ihi sa gabi)

Bilang karagdagan, ang mga sumusunod na sakit sa tumor ay nabibilang sa urological field: