Iskedyul ng pagbabakuna para sa mga indibidwal na may malalang sakit

Ipinapakita ng talahanayan ng pagbabakuna kung aling mga pagbabakuna ang inirerekomenda ng Permanent Vaccination Commission ng Robert Koch Institute (STIKO) para sa mga taong may malalang sakit.

Kalendaryo ng pagbabakuna para sa malalang sakit
pagbabakuna
trangkaso Hep A Hep B Hib

hangin-

Karamdaman
Airways x* x**
Cardiovascular x x
Immune system x x x x x
Metabolismo (hal. diabetes) x x
Atay x x x x
Mga pasyenteng may malalang sakit na may pagkakasangkot sa atay x x x x
Pali x x x x
Hemophilia x x x x
Mga Bato x x x
Maramihang esklerosis x
bago ang surg. Mga interbensyon x

bago ang paglipat ng organ

x x x

* Pagbabakuna sa trangkaso taun-taon, mas mabuti sa taglagas.

** Isang beses na pagbabakuna sa pneumococcal. o sa limang taon na pagitan.

Pansinin. Ang mga nasa hustong gulang ay dapat magkaroon ng mga sumusunod na booster vaccination: Tetanus (bawat 10 taon), diphtheria (bawat 10 taon), whooping cough (isang beses). Inirerekomenda ng Stiko ang isang triple vaccine dito.