Mga Pagbabakuna – Ano ang Sinasaklaw ng Seguro?

Patnubay sa proteksiyon sa pagbabakuna

Ang patnubay sa pagbabakuna ay eksaktong tumutukoy kung aling mga tao o sitwasyon ang ilalapat ng mga rekomendasyon sa pagbabakuna. Ang mga ito ay batay sa mga alituntunin ng Permanent Vaccination Commission (STIKO) ng Robert Koch Institute (RKI).

Inirerekomenda ng mga eksperto ang ilang mga pagbabakuna bilang karaniwang mga pagbabakuna para sa lahat (hal. ang mga laban sa tigdas at tetanus). Para sa iba pang mga pagbabakuna, pinapayuhan lamang nila ang ilang mga panganib na grupo o para sa mga espesyal na sitwasyon (indikasyon na pagbabakuna).

Aling mga pagbabakuna ang binabayaran ng health insurance?

Sinasaklaw ng mga pondo ng segurong pangkalusugan ayon sa batas ang mga gastos ng ilang pagbabakuna. Kabilang dito, halimbawa, ang mga pangunahing pagbabakuna para sa mga sanggol at maliliit na bata:

 • dipterya
 • Haemophilus influenzae B (causative agent ng epiglottitis, bukod sa iba pang mga bagay)
 • hepatitis B
 • Mga Measles
 • Meningococcus serogroup C (causative agent ng meningitis)
 • Mumps
 • Pertussis (whooping ubo)
 • Pneumococcus (pathogen ng pneumonia, impeksyon sa gitnang tainga o meningitis, bukod sa iba pa)
 • Poliomyelitis (maikli: polio = polio)
 • Rubella
 • Tetanus
 • Varicella (bulutong-tubig)

Bilang karagdagan, sinasaklaw ng statutory health insurance ang mga gastos sa pagbabakuna para sa:

 • Herpes zoster: karaniwang pagbabakuna laban sa shingles para sa lahat ng tao na higit sa 60 taong gulang
 • HPV (human papillomavirus): Karaniwang pagbabakuna sa edad na siyam hanggang 14 na taon
 • Influenza: Ang pagbabakuna laban sa trangkaso bilang karaniwang taunang pagbabakuna para sa lahat ng higit sa 60 taong gulang
 • Tigdas, beke, rubella: Karaniwang pagbabakuna din para sa lahat ng higit sa 18 na ipinanganak pagkatapos ng 1970

Ang mga pondo ng statutory health insurance ay nagbabayad din para sa mga kinakailangang booster vaccination:

 • Tetanus, diphtheria, pertussis: Sa U9 (5-6 na taon) pati na rin isang beses sa pagitan ng 9 at 16 na taon, pagkatapos ay bawat sampung taon (pertussis dito isang beses lamang karagdagan)
 • Polio: Isang booster vaccination sa pagitan ng 9 at 16 yrs.

Ang mga proteksiyon na pagbabakuna na kailangan ng isang empleyado dahil sa kanyang propesyon ay karaniwang binabayaran ng employer. Ang isang halimbawa ay ang pagbabakuna laban sa hepatitis A para sa mga taong nagtatrabaho sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan. Binabayaran din ng kumpanya ang mga pagbabakuna na natatanggap ng empleyado dahil sa isang dayuhang pagtatalaga. Sa kaso ng mga taong may partikular na panganib sa kalusugan, tulad ng malalang sakit, sinasagot ng mga kompanya ng segurong pangkalusugan ang mga gastos.

Mga espesyal na regulasyon

Mga pagbabakuna sa paglalakbay

Ang sinumang naglalakbay sa ibang bansa (hal., nagbabakasyon) para sa mga kadahilanang walang trabaho ay kadalasang kailangang magbayad mula sa bulsa para sa mga inirerekomendang pagbabakuna tulad ng laban sa kolera, hepatitis A at B, o typhoid fever. Ang mga kompanya ng pampublikong segurong pangkalusugan ay hindi obligadong sakupin ang mga gastos. Gayunpaman, hindi pa rin masakit na magtanong – kusang-loob na isinama ng ilang kompanya ng insurance ang mga indibidwal na pagbabakuna sa paglalakbay sa kanilang hanay ng mga serbisyo at kadalasang sumasakop sa buong gastos!