Kakulangan ng bakuna: Mga Sanhi, Rekomendasyon

Kakulangan ng bakuna: Bakit mahalaga ang pagbabakuna?

Kasabay ng mga hakbang sa kalinisan, ang mga bakuna ay ang pinakamahalagang paraan ng paglaban sa mga nakakahawang sakit. Ang mga kampanya sa pagbabakuna sa buong mundo ay napuksa ang bulutong, halimbawa. Ang polio at tigdas ay matagumpay ding nakontrol ng pagbabakuna.

Ang pagbabakuna ay karaniwang may dalawang layunin:

  • Ang proteksyon ng taong nabakunahan (indibidwal na proteksyon)
  • Ang proteksyon ng kapwa tao sa pamamagitan ng herd immunity (proteksyon sa komunidad): Ang taong nabakunahan ay protektado mula sa sakit, kahit man lang sa isang tiyak na tagal ng panahon, at sa gayon ay hindi makakahawa sa iba.

Sa pamamagitan ng proteksyon ng komunidad, ang mga hindi nabakunahan ay mas mababa rin ang panganib. Ang mga pagbabakuna ay partikular na mahalaga para sa mga sanggol at maliliit na bata, ilang partikular na grupo ng trabaho, at ang mga malalang sakit at matatanda. Madalas silang mas madaling kapitan at kadalasang nagkakasakit nang mas malala mula sa ilang mga impeksiyon.

Kakulangan ng bakuna: sanhi

Kung minsan ay walang sapat na bakuna para ipatupad ang mga rekomendasyon ng STIKO. Ang mga kakulangan sa bakuna ay maaaring may iba't ibang dahilan:

Tumaas na demand: lalo na sa panahon ng krisis, gaya ng Sars-CoV-2 pandemic noong 2020, mas maraming tao kaysa karaniwan ang interesado sa mga pagbabakuna. Gayundin, kapag binago ng mga bansa ang kanilang mga rekomendasyon sa pagbabakuna, maaari itong humantong sa pagtaas ng demand at sa gayon ay isang kakulangan sa bakuna.

Tumaas na pagkonsumo: sa ilang mga krisis, hindi lamang tumataas ang demand, kundi pati na rin ang pangangailangan at samakatuwid ang pagkonsumo ng mga bakuna. Ang isang halimbawa ay ang European refugee movement noong 2015: maraming apektadong tao mula sa mga bansang walang malinaw na regulasyon sa pagbabakuna ang nabakunahan, na nagresulta sa kakulangan ng bakuna.

Kakulangan ng suplay: Paulit-ulit, naaabala ang paggawa at paghahatid ng isang bakuna. Halimbawa, ang mga aksidente sa industriya, mga problema sa rehiyon tulad ng mga pagkilos ng digmaan, o isang pandaigdigang krisis tulad ng pandemya ng Corona ay nagdudulot ng mga kakulangan sa bakuna dahil sa kahirapan sa suplay.

Masyadong mataas ang mga gastos: Ang tumataas na mga presyo ng gamot ay nagiging sanhi ng ilang partikular na bakuna na kakaunti, lalo na sa mahihirap na bansa.

Masyadong maliit na kita: Ang mga bakuna kung minsan ay nagdadala lamang ng kaunting pera para sa mga kumpanya ng parmasyutiko - sinusukat laban sa mga gastos sa pagpapaunlad at pagmamanupaktura. Pagkatapos ay napakakaunting mga kumpanya ang gumagawa ng napakakaunting mga bakuna. Kung mataas ang demand, magreresulta ang kakulangan sa bakuna.

May kakayahang awtoridad

Sa Germany, ang Paul Ehrlich Institute ay nag-aabiso kapag kulang ang supply ng bakuna. Ang mga kumpanya ng parmasyutiko mismo ang nag-uulat ng kakulangan ng suplay. Ipinapaalam nila sa mga awtoridad kapag naputol ang supply chain ng isang bakuna nang hindi bababa sa dalawang linggo.

Gayunpaman, kung gaano karaming mga bakuna ang magagamit pa rin sa oras ng pag-abiso ay hindi nakatala sa gitna. Kadalasan, may mga stock pa rin sa mga wholesaler ng parmasya, mga klinika, opisina ng mga doktor o mga lokal na parmasya. Ito ay kadalasang nagpapahirap sa pagtatasa ng aktwal na lawak ng kakulangan ng bakuna.

Kakulangan ng bakuna: ano ang gagawin?

Kung ang isang bakuna ay kulang sa suplay, ang mga manggagamot ay dapat gumawa ng makatwirang paggamit ng mga natitirang bakuna na magagamit pa rin. Nag-aalok ang STIKO ng tulong. Karaniwang inirerekomenda ng mga eksperto ang mga sumusunod kung sakaling magkaroon ng kakulangan sa bakuna:

Mga indibidwal na bakuna sa halip na mga kumbinasyong bakuna: Kung ang mga kumbinasyong bakuna ay kulang, ang mga doktor ay gumagamit ng mga indibidwal na pagbabakuna laban sa kani-kanilang mga sakit sa halip. Ang pasyente ay kailangang sumailalim sa ilang mga pagbabakuna, ngunit protektado pa rin. Kung ang mga indibidwal na bakuna ay magagamit lamang para sa bahagi ng aktwal na kumbinasyon ng pagbabakuna, ang mga doktor ay nag-iiniksyon pa rin ng mga ito. Ang natitirang mga bakuna ay ibibigay sa ibang pagkakataon.

Low-valent sa halip na mga high-valent na bakuna: Ang ilang mga bakuna ay epektibo laban sa iba't ibang uri ng isang pathogen. Ang isang kilalang halimbawa ay ang pneumococcal vaccine para sa mga bata. Dito, mayroong isang bakuna na epektibo laban sa 13 pneumococcal variants (PCV13) at isa na sumasaklaw sa sampung variant (PCV10). Kung hindi available ang PCV13 noon, pipiliin ng mga doktor ang PCV10.

Ipagpaliban ang mga pagbabakuna ng booster: Ang mga booster vaccine ay nagre-renew ng immune protection na maaaring humina. Kung may kakulangan sa bakuna, ang mga booster shot na ito ay magaganap mamaya. Ngunit huwag mag-alala: Para sa marami, mayroon pa ring sapat na proteksyon – kahit na lampas sa petsa ng booster.

Kakulangan ng bakuna: sino ang nabakunahan?

Sa pangkalahatan, ang pagbabakuna ay mahalaga para sa lahat. Ngunit kung sakaling magkaroon ng kakulangan sa bakuna, dapat magpasya ang mga manggagamot kung kanino nila ibibigay ang mga natitirang stock. Dito rin, ang STIKO ay nagbibigay ng gabay sa paggawa ng desisyon. Ayon dito, ang mga pagbabakuna ay dapat ibigay sa pababang pagkakasunud-sunod:

  1. Tiyak na mga taong hindi nabakunahan (pagpili ng isang bakuna na sumasaklaw sa pinakamaraming pathogen hangga't maaari)
  2. Mga miyembro ng sambahayan ng mga taong nasa panganib (diskarte sa cocoon)
  3. Booster vaccination ng mga batang preschool
  4. Booster vaccination ng mga kabataan
  5. Mga booster na pagbabakuna ng mga matatanda

Kakulangan ng bakuna: mga tiyak na rekomendasyon

Ang mga eksperto sa STIKO ay hindi lamang nagbibigay ng pangkalahatang payo. Regular din nilang ina-update ang kanilang mga partikular na tip kung sakaling magkaroon ng kakulangan sa bakuna ng ilang partikular na bakuna.

Kakulangan ng bakuna: pagbabakuna sa shingles

Ang kakulangan sa bakuna sa kasong ito ay nagsasangkot ng isang hindi aktibo na bakuna laban sa shingles (herpes zoster) at nauugnay na pananakit ng ugat. Inirerekomenda ng mga doktor ang pagbabakuna sa lahat ng tao na higit sa 60 taong gulang, at sa mga nasa panganib na grupo tulad ng mga may malalang sakit na kasing aga ng 50. Ang bakuna sa shingles ay binubuo ng dalawang bakuna na binibigyan ng dalawa hanggang anim na buwan sa pagitan.

Kakulangan ng bakuna: pagbabakuna sa HPV

Mayroong inactivated na bakuna laban sa human papillomavirus (HPV) na epektibo laban sa siyam na uri ng HPV. Inirerekomenda ng STIKO ang pagbabakuna sa HPV para sa lahat ng mga batang babae at lalaki sa pagitan ng edad na siyam at labing-apat. Binubuo ito ng dalawang dosis ng bakuna sa pagitan ng limang buwan. Kung ang pagitan ay mas maikli o ang mga bata ay mas matanda sa 14 na taon, kung gayon ang mga eksperto ay nagpapayo pa ng tatlong shot.

Kung nawawala ang bakunang ito, ibinibigay ng mga doktor ang natitirang pagbabakuna pangunahin sa mga batang hindi nabakunahan. Inirerekomenda ng STIKO na ang mga bata ay mabakunahan sa lalong madaling panahon at isang beses lamang sa una upang matiyak ang isang mas mahusay na immune response. Ang karagdagang mga pagbabakuna ay ibibigay sa sandaling ang bakuna ay magagamit muli. Maiisip din na gumamit ng alternatibong bakuna na mabisa laban sa dalawang uri ng HPV.

Kakulangan ng bakuna: pagbabakuna sa MMRV

Sa unang appointment ng pagbabakuna laban sa tigdas, beke, rubella at varicella, hinati ng mga doktor ang pagbabakuna - hindi bababa sa pagdating sa pangunahing pagbabakuna sa mga bata. Sa isang lugar ng katawan ay ibinibigay nila ang pagbabakuna sa MMR, sa isa pa ang pagbabakuna ng bulutong-tubig. Para sa pangalawang pagbabakuna, gayunpaman, ang mga manggagamot ay gumagamit ng kumbinasyong bakuna laban sa lahat ng apat na pathogens (MMRV).

Kakulangan ng bakuna: pagbabakuna sa pneumococcal

Ang mga bata ay karaniwang tumatanggap ng tatlong pagbabakuna sa pagitan ng edad na dalawa at 14 na buwan. Gumagamit ang mga doktor ng bakuna laban sa 13 uri ng pneumococcal (PCV13). Ang mga nasa hustong gulang ay tumatanggap ng karaniwang isang beses na pagbabakuna sa pneumococcal laban sa 23 subtypes (PPSV23) simula sa edad na 60. Nalalapat ang mga espesyal na panuntunan sa mga grupong nasa panganib.

Gayunpaman, ang pagbabakuna laban sa mga pathogen na nagdudulot ng pulmonya, impeksyon sa gitnang tainga o meningitis ay madalas na kulang, lalo na sa panahon ng krisis. Pagkatapos ay inirerekomenda ng STIKO:

  • Pneumococcal conjugate vaccine PCV13: Dapat itong gamitin ng eksklusibo para sa pangunahing pagbabakuna sa mga sanggol hanggang sa edad na dalawa. Kung ang bakuna ay hindi magagamit, ang 10-valent conjugate vaccine (PCV10) ang dapat na ibigay sa halip.
  • Pneumococcal polysaccharide vaccine (PPSV23): Dapat itong ibigay pangunahin sa mga taong may immunodeficiency, mga nakatatanda na 70 taong gulang at mas matanda, at mga taong may malalang sakit sa paghinga.

Kakulangan ng bakuna: bakuna sa tetanus/diphtheria/pertussis/polio.

Ang mga booster vaccine na ito sa partikular ay kulang sa supply nitong mga nakaraang taon. Gayunpaman, mayroong ilang iba't ibang kumbinasyon at indibidwal na mga bakuna na maaaring ibigay ng mga doktor sa halip. Sa paggawa nito, tinitiyak din nilang gumamit ng kaunting turok hangga't maaari. Pinapayuhan din ng STIKO ang paggamit ng mga kumbinasyong bakuna na kasinglawak ng pagiging epektibo hangga't maaari.

Kapag nalutas na ang kakulangan sa bakuna, nalalapat ang mga karaniwang rekomendasyon sa pagbabakuna ng STIKO. Maaari mong basahin ang tungkol sa mga ito sa aming kalendaryo ng pagbabakuna.