Vardenafil: Mga Epekto, Paggamit, Mga Side Effect

Paano gumagana ang vardenafil

Ang Vardenafil ay isang aktibong sangkap mula sa pangkat ng mga PDE-5 inhibitors na may mga katangian ng vasodilator.

Ang paninigas ay nangyayari kapag ang erectile tissue ng ari ay napuno ng dugo sa panahon ng sekswal na pagpukaw. Karaniwan, kakaunti ang daloy ng dugo sa kanila dahil makitid ang mga daluyan ng dugo - ang makinis na mga selula ng kalamnan sa mga pader ng daluyan ay tension.

Sa panahon ng sekswal na pagpukaw, gayunpaman, ang nitric oxide (NO) ay unang inilabas, na nagpapataas naman ng paglabas ng cGMP (cyclic guanosine monophosphate). Tinitiyak ng messenger substance na ito na ang makinis na mga kalamnan sa mga pader ng daluyan ng dugo ay nakakarelaks. Ito ay nagiging sanhi ng paglawak ng mga daluyan ng dugo, na makabuluhang nagpapataas ng suplay ng dugo sa erectile tissue - ang titi ay tumitigas.

Tinitiyak ng enzyme phosphodiesterase 5 (PDE-5) na humupa ang paninigas. Ito ay pangunahing matatagpuan sa erectile tissue ng arterioles (maliliit na arterya) at sinisira ang cGMP. Ito ay nagiging sanhi ng pag-urong ng paninigas.

Bilang isang PDE-5 inhibitor, hinaharangan ng vardenafil ang phosphodiesterase 5. Ang konsentrasyon ng cGMP samakatuwid ay tumataas, na nagpapalakas o nagpapatagal sa pagtayo.

Gumagana lamang ang Vardenafil sa panahon ng sexual stimulation.

Absorption, breakdown at excretion

Kailan ginagamit ang vardenafil?

Ang Vardenafil ay inaprubahan para sa sintomas na paggamot ng erectile dysfunction ("impotence") sa mga lalaking nasa hustong gulang.

Paano ginagamit ang vardenafil

Karaniwang inirerekomenda na uminom ng isang tableta na naglalaman ng sampung milligrams ng vardenafil 25 hanggang 60 minuto bago ang sekswal na aktibidad, anuman ang pagkain. Kung kinakailangan, ang dosis ay maaaring tumaas sa maximum na 20 milligrams o bawasan sa limang milligrams.

Ang mga lalaking may mas matandang edad ay dapat munang sumubok ng limang milligram na dosis.

Ang sexual enhancer ay dapat lamang inumin isang beses sa isang araw.

Anong mga side effect ang mayroon ang vardenafil?

Ang Vardenafil ay isang aktibong sangkap na karaniwang pinahihintulutan. Ang mga posibleng side effect ay kinabibilangan ng pananakit ng ulo, pamumula ng mukha (“flushing”), nasal congestion, pagkahilo at hindi pagkatunaw ng pagkain sa upper abdomen (dyspepsia). Ang ilang mga pasyente ay nakakaranas din ng color vision disorder.

Paminsan-minsan o bihira, ang mga PDE-5 inhibitors gaya ng vardenafil ay nagdudulot ng mga side effect sa anyo ng hypersensitivity reactions, pananakit ng mata at pamumula, pagsusuka, pantal sa balat, priapism (masakit na permanenteng pagtayo), palpitations, cardiac arrhythmia, atake sa puso at biglaang pagkamatay sa puso.

Ano ang dapat isaalang-alang kapag gumagamit ng vardenafil?

Contraindications

Ang Vardenafil ay hindi dapat inumin kung ikaw ay:

  • dumaranas ng matinding mataas na presyon ng dugo o matinding pagkabigo sa atay (hepatic insufficiency)
  • ay ginagamot ng nitrates o iba pang tinatawag na NO donor (tulad ng molsidomine) (hal. para sa angina pectoris = pagpalya ng puso)
  • may partikular na sakit sa mata (non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy)
  • ay umiinom ng HIV protease inhibitors gaya ng ritonavir o indinavir sa parehong oras
  • ay umiinom ng riociguat sa parehong oras (gamot para sa ilang uri ng pulmonary hypertension)
  • ay higit sa 75 taong gulang at umiinom ng ketoconazole o itraconazole (antifungal) sa parehong oras

Pakikipag-ugnayan

Ang paggamit ng sexual enhancer ay maaaring magpapataas ng epekto ng high blood pressure na gamot (antihypertensives).

Kung ang vardenafil ay ginagamit kasama ng mga tinatawag na alpha blocker (alpha receptor blockers), ang panganib ng mga side effect ng cardiovascular system at priapism (masakit na permanenteng paninigas) ay tumataas. Ang mga alpha blocker ay ginagamit para sa benign prostate enlargement at mataas na presyon ng dugo.

Ang mga sangkap na pumipigil sa isang partikular na enzyme sa atay (CYP3A4) ay nagpapataas ng konsentrasyon ng vardenafil sa dugo. Pinatataas nito ang panganib ng mga side effect. Ang mga naturang sangkap ay, halimbawa, ritonavir at saquinavir (laban sa HIV), erythromycin at clarithromycin (antibiotics), itraconazole at ketocinazole (antifungal) at grapefruit juice.

Paghihigpit sa edad

Ang Vardenafil ay hindi ipinahiwatig para sa paggamit ng mga taong wala pang 18 taong gulang.

Pagbubuntis at pagpapasuso

Ang Vardenafil ay hindi inilaan para sa paggamot ng mga kababaihan.

Paano kumuha ng gamot na may vardenafil

Ang Vardenafil ay makukuha mula sa mga parmasya sa Germany, Austria at Switzerland sa anyo ng mga orodispersible na tablet o film-coated na tablet sa presentasyon ng reseta ng doktor.