Vidprevtyn: Mga Epekto, Pagpaparaya, Paggamit

Anong uri ng bakuna ang Vidprevtyn?

Ang Vidprevtyn ay isang kandidato sa bakuna laban sa coronavirus. Ito ay binuo sa isang pakikipagtulungan sa pagitan ng French manufacturer na Sanofi Pasteur at ng British company na GlaxoSmithKline (GSK). Maaaring bilugin ng Vidprevtyn ang portfolio ng mga available na opsyon sa bakuna para sa proteksyon laban sa coronavirus sa nakikinita na hinaharap.

Ang Vidprevtyn ay kabilang sa mga bakunang protina at sa gayon ay pormal na sa mga patay na bakuna. Ang paraan ng pagkilos na ito ay itinuturing na napatunayan, maaasahan at matagumpay na nagamit sa pagsasanay sa loob ng maraming taon – halimbawa sa mga pagbabakuna laban sa hepatitis B, meningococcus B, HPV o para sa proteksyon laban sa pana-panahong trangkaso.

Ang pangunahing bahagi ng bakuna ay (recombinant) na mga fragment ng protina ng spike protein, na tumutugma sa mga wild-type na coronavirus. Pinagsasama ng mga tagagawa ang mga fragment ng protina ng coronavirus na artipisyal na ginawa sa isang effect enhancer (adjuvant AS03).

Kaya, hindi tulad ng mga bakuna sa mRNA o vector, alinman sa genetic na impormasyon o viral genetic material ay pansamantalang ipinapasok sa cell ng tao upang mag-trigger ng ninanais na immune response laban sa Sars-CoV-2.

Kailan magiging available ang vidprevtyn?